Načela CitizenGO zaklade

CitizenGO je osnovan i registriran u Španjolskoj pod registarskom oznakom 1582.

CitizenGO zaklada je nastala iz prijateljstva i iskustva grupe osoba koje žele služiti društvu i svojim djelovanjem osigurati poštivanje dostojanstva ljudske sobe i ljudskih prava na svim područjima. Načela CitizenGO-a utemeljenja su na kršćanskim vrijednostima a svojim radom želimo ponuditi svim građankama i građanima kao i organizacijama alat za sudjelovanje u poboljšanju našega društva.

Mi vjerujemo kako je čovjek racionalno (inteligentano), slobodno (odgovorno za svoja djela) i moralno (sposoban razlikovati dobro od zla) biće stvoreno na sliku Božju i prema tome superiorno ostalim stvorenjima.

Svjesni dostojanstva ljudske osobe borimo se za njegovo poštivanje, kao i poštivanje prava koja iz njega proizlaze:

 1. Prava na život od trenutka začeća do njegovog prirodnog kraja.
 2. Prava na tjelesni integritet, sigurnost i zdravlje.
 3. Prava svakog ljudskog bića, da ga se poštuje, uključujući poštivanje njegove časti i ugleda.
 4. Prava na mišljenje, djelovanje i suzdržavanje od određenog djelovanja, sukladno vlastitoj savjesti.
 5. Prava na slobodu i odgoj.
 6. Prava na istinito informiranje.
 7. Prava okupljanja i pristupanja udrugama.
 8. Prava na vjersku slobodu i bogoštovlje bilo privatno ili javno, individualno ili kolektivno, prema vlastitoj savjesti.
 9. Prava na brak kao zajednicu žene i muškarca, te na odgoj vlastite djece.
 10. Prava na rad i privatno vlasništvo.
 11. Prava na aktivno sudjelovanje u javnom životu i na pravnu zaštitu države.

Svako od ovih prava sa sobom donosi odgovornosti.

Čovjek je po svojoj prirodi društveno biće, a kako bi njegov razvoj bio potpun potrebne su mu druge osobe. Obitelj nastala obostranim darivanjem jedne žene i jednog muškarca osnovna je stanica društva. Autoritet je moralna snaga za upravljanje javnim dobrima. On jamči slobodu i ostvarenje temeljnih ljudskih prava, štiti javni red i promiče opće dobro osiguravajući uvjete za ostvarenje materijalnih i duhovnih potreba žena i muškaraca koji tvore društvo. Autentičnost autoriteta proizlazi iz njegove etičke utemeljenosti.

Politika i ekonomija trebaju unapređivati gospodarstvo u službi pojednica, a društvo i država uklanjati prepreke, omogućujući svima da radom svojih ruku uzdržavaju sebe i svoju obitelj - srž društvenog tkiva.

Svoj udio u društvenoj odgovornosti imaju i tvrtke: poštovanje etičkih načela, namještenika, zajednice i okruženja moralo bi biti dio svake poslovne strategije. Zaštita okoliša na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini proizlazi iz odgovornosti i solidarnost prema budućim generacijama, koja nas potiče na poduzimanje mjera potrebnih za ostvarenje toga cilja.

Utjecaj masovnih mediji na društveni razvoj obvezuje ih na prijenos istinitih informacija. Oni svojim radom ljudima nude model života i ponašanja, zbog čega trebaju odgovorno, slobodno i istinito prenositi informacije, poštujući dostojanstvo svake osobe.

Osnovni principi društvenog rada su solidarnost i supsidijarnost.

 • Solidarnost nas čini odgovornima za naše sugrađane, naročito one zapostavljene. Načelo solidarnosti nadahnjuje odnose među različitim društvenim skupina, lokalnim, nacionalnim i međunarodnim zajednicama.
 • Supsidijarnost zahtijeva da različiti društveni čimbenici (obitelj, grad, škola i profesionalne udruge, tvrtke, odgojne zajednice, sveučilišta, sindikati, udruge itd.) šire svoje djelovanje slobodno i odgovorno. Država i vlada se ne smiju miješati u rad društva, jedino ako mu, ukoliko je neophodno, pomažu.

Budući da je čovjek racionalno i slobodno biće koje može samo odlučivati, izgradnja društva putem učešća u javnom životu osnovno je pravo svakog pojedinca. Pravo i dužnost da sudjeluje u izgradnji društva između ostalog proizlazi iz slijedećih načela: (I) društvo dolazi prije države; (II) politika je prvenstveno pozvana služiti; i (III) političari su obvezni voditi brigu o onima koji su im dali vlast.

Društvena angažiranost se ne može ograničiti na glasovanje svakih nekoliko godina. Udruge, masovni mediji i političke stranke moraju biti kanal za sudjelovanje građana u javnom životu. CitizenGO svojim radom želi poticati građane na sudjelovanje u javnom životu. Mi vjerujemo kako je najbolji način za obnovu dostojanstva "res publica" društvena angažiranost u svako vrijeme a ne samo u vrijeme izbornih kampanja. Potrebno je otvoriti nove putove za građansko (su)djelovanje, kako bi političari i institucije bili istinski skloni služiti društvu. Internet i informatička tehnologija su za izvrsna sredstva za postizanje tog cilja.

Načela koja nudimo cijelom društvu su prijedlog, a ne prisila. Vjerujemo kako su ta načela pozitivna i djelotvorna sredstva za poboljšanje suživota u našem vremenu.

Still need help? Contact Us Contact Us