O nas

Możesz także przeczytać:

Czym jest CitizenGO?

CitizenGo to społeczność aktywnych obywateli, którzy współdziałają poprzez petycje online i różnorodne akcje w celu obrony i promocji życia, rodziny oraz wolności. Kierujemy nasze wysiłki, by ci, którzy są u władzy, szanowali ludzką godność i prawa jednostki.

Chcesz zmienić świat? Tysiące podobnie myślących ludzi może Ci pomóc!

Z platformą petycji online CitizenGo jesteś w stanie wysłać swoją petycję do rządzących na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także do osób decyzyjnych w biznesie. Osoby podobnie myślące na całym świecie dołączą, aby zwyciężyć w Twojej sprawie.

Gdzie jest zlokalizowany CitizenGO?

CitizenGo jest na całym świecie. Prowadzimy kampanie w 11 językach: angielski, hiszpański, francuski, portugalski, włoski, niemiecki, polski, chorwacki, węgierki, duński i słowacki. Mamy wpływ na instytucje, rządy i organizacje w 50 różnych krajach.

Główna siedziba CitizenGO mieści się w Madrycie, ale członkowie naszego zespołu pracują w 15 miastach na czterech kontynentach. Dzięki technologii możliwe jest współpracowanie w „wirtualnym międzynarodowym biurze”. Ale praca CitizenGo jest możliwa wyłącznie dzięki wielkiej sieci tysięcy wolontariuszy na całym świecie.

Jak CitizenGO jest finansowane?

CitizenGo jest w pełni finansowane przez małe datki od tysięcy obywateli z całego świata.

W żadnym wypadku CitizenGo nie akceptuje finansowego wsparcia ze strony publicznych instytucji lub prywatnych podmiotów. Na CitizenGo nie znajdziesz też żadnych reklam.

Kim są członkowie zespołu CitizenGO?

Zespół składa się z liderów społecznych i ekspertów w takich dziedzinach jak: rodzina, życie oraz wolność. Działamy w wielu różnych dyscyplinach w krajach na całym świecie.

W skład Rady CitizenGo wchodzą: Ignacio Arsuaga, Blanca Escobar, Luca Volonte, Brian Brown, Gualberto García oraz Carlos Polo.

Jakie są najważniejsze wartości CitizenGO?

CitizenGO nie tylko różni się tym jakie stawia sobie cele, ale także sposobem, w jaki stara się je osiągnąć i sposobem, interakcji ze społeczeństwem. Oto nasze główne wartości:

  • Innowacja. W CitizenGo pasjonujemy się rozwijaniem nowych sposobów, by obywatele mogli zabierać głos w debetach publicznych. Innowacja umożliwia nam wspieranie aktywności obywateli, którzy chcą wprowadzić zmianę w swoich społecznościach poprzez najnowsze narzędzia, jakie oferuje internet.
  • Przejrzystość. Otwarta i szczera komunikacja z każdym sprawia, że CitizenGo może być dobrym przewodnikiem. Transparentnie zarządzamy także swoimi zasobami. Chcemy być wzorową organizacją, która w każdym obszarze prowadzona jest z poszanowaniem tej wartości.
  • Szybkość. CitizenGo szybko podejmuje działania w sprawach, które mają znaczenie dla większości członków: prawo do życia, małżeństwo i rodzina, wolność religijna oraz ludzka godność.
  • Zaufanie. CitizenGo podejmuje wszelkie wysiłki, by być godnym zaufania w każdym działaniu. Nawet jeśli popełniamy błąd, pracujemy, by natychmiast go skorygować. Nigdy celowo nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować fałszywych informacji.
  • Dobroczynność. CitizenGo wyróżnia się, ponieważ umieszcza ludzi, ich godność, potencjał i oczekiwania w środku swojej działalności. Każda osoba jest dla nas wyjątkowa i zasługuje na indywidualne traktowanie i szacunek.

    CitizenGo zarządza swoimi relacjami z grupami (zespołami, wspólnotami, instytucjami, prasą, podmiotami wpierającymi), traktując ludzi jako wolne i wartościowe jednostki.

  • Niezależność. CitizenGo jest wspólnym wynikiem pracy całej społeczności darczyńców i wolontariuszy. Nie zależy od żadnej organizacji, partii politycznej, firmy czy lobbystów. I to właśnie niezależność gwarantuje bycie fundacją godną zaufania oraz skuteczną w swojej misji. Sposób w jaki działamy, sprawia, że nasze kryteria i działania jasno zależą wyłącznie od wspólnoty naszych członków i sympatyków.
  • Pasja. CitizenGO wyróżnia się przez swoje przekonania. CitizenGO kocha pracę, którą wykonuje. Wierzy, że działa dla dobra społeczeństwa i że zmienianie świata może być ekscytującym przedsięwzięciem. Grupy interesu będą w stanie postrzegać sposób, w jaki CitizenGO zarządza swoją działalnością, jako wskazujący na szczególny model działania.
  • Racjonalność. CitizenGO odróżnia się od innych grup w rozsądnym poszukiwaniu prawdy. Nie ucieka się do ideologicznych dogmatów i formuł, by komunikować przyczyny, dla których działa. Wszystko, co CitizenGO proponuje, ma swoje podstawy w nauce, prawie i antropologii. Grupy interesu powinny postrzegać CitizenGO jako racjonalną organizację, która działa i komunikuje się odpowiedzialnie.

Still need help? Contact Us Contact Us