Polityka prywatności

a) Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej 'Polityką') ma na celu uregulowanie przetwarzania danych osobowych przez Fundację CitizenGO (zwaną dalej 'CitizenGO'), z siedzibą w Apartado Postal 61008, 28080, Madryt (Hiszpania) posiadającą numer identyfikacji podatkowej G-86736998, za pośrednictwem strony internetowej CitizenGO.org (w tym wszystkich jej przetłumaczonych wersji a zwanej dalej 'witryną').

CitizenGO jest zobowiązana do ochrony prywatności w Internecie. Również jesteśmy członkami CitizenGO i zarządzamy prywatnością innych jak naszą własną. Dzielimy się z Tobą niniejszą polityką prywatności po to, abyś był informowany o tym, jak traktujemy Twoje dane osobowe oraz aby powiedzieć o naszym wysiłku wkładanym w to, aby zachować Twoje informacje bezpiecznie i poufnie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym, co następuje po to, aby zrozumieć naszą politykę i zasady traktowania i zarządzania Twoimi danymi osobowymi. Używając lub mając dostęp do strony, zgadzasz się poniższą polityką prywatności.

Zasada ta ma zastosowanie tylko do informacji gromadzonych przez Stronę ( CitizenGO ) i nie ma zastosowania do informacji zebranych przez inne powiązane strony internetowe, strony trzecie oraz aplikacje trzecich stron, które mogą przekierowywać na nasze strony i które mogą być dostępne z naszych stron. Ta zasada odnosi się również do kontaktu poza siecią („offline”) pomiędzy użytkownikiem a CitizenGO.

Polityka ta może się zmieniać w czasie, (patrz Zmiany w polityce prywatności), a dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z przyjęciem tych zmian . Prosimy czytać i przeglądać politykę regularnie, aby być na biężąco z wszystkimi zmianami. W każdym przypadku, jeśli dokonamy istotnych zmian, będziemy publikować informacje o nich na naszej stronie internetowej oraz zostaniesz o nich poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.

b) Tożsamość i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Zgodnie z artykułem 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/179, (zwane dalej 'RODO'), CitizenGO informuje, że dane osobowe podane za pośrednictwem formularzy online dostępnych na naszej platformie zostaną włączone do rejestru przetwarzania danych. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i posiadaczem rejestru jest CitizenGO.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, można skontaktować się z nami pod nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://citizengo-pl.helpscoutdocs.com/.

c) Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Razem z informacjami, które nam Pan/Pani przekazuje, zbieramy pewne dodatkowe dane, aby móc ulepszać nasze kampanie i być w stanie lepiej realizować naszą wspólną misję polegającą na wypełnianiu luki między światem, który mamy, a światem, który większość ludzi chciałby mieć.

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem witryny będą wykorzystywane do następujących celów:

 • Rejestracja użytkownika lub członka społeczności CitizenGO: CitizenGO wykorzysta dane, które umieści Pan/Pani w formularzach online, aby zarejestrować Pana/Panią i pozwolić Panu/Pani skorzystać z uprawnień, jakie ma użytkownik lub członek społeczności CitizenGO. Podstawą prawną, która pozwala CitizenGO na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest Pana/Pani zgoda, w myśl artykułu 6.1 RODO. Informujemy, że może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez konsekwencji wobec wcześniejszego Pana/Pani statusu jako użytkownika lub członka CitizenGO.
 • Zarządzanie petycją, którą stworzy Pan/Pani w celu jej opublikowania i wysłania do adresata, do którego jest skierowana: CitizenGO używa danych, które wprowadzi Pan/Pani do witryny, aby umożliwić Panu/Pani rozpowszechnianie petycji i udostępnianie jej znajomym, rodzinie i innym osobom. W przypadku, gdy Pana/Pani petycja wygeneruje istotne wsparcie, CitizenGO może opublikować ją również w swojej społeczności. Dodatkowo, CitizenGO może dostarczyć adresatom podsumowanie Pana/Pani kampanii. Podstawą prawną pozwalającą CitizenGO na legalne przetwarzanie Pana/Pani danych w tym celu jest zgoda udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO.
 • Kontakt twórcy petycji z sygnatariuszami, w celu zapewnienia jej aktywności: w przypadku podpisania przez Pana/Panią wybranej petycji, CitizenGO udostępni twórcy petycji Pana/Pani adres e-mail, aby mógł on skontaktować się z Panem/Panią w związku udzielonym w ten sposób Pana/Pani wsparciem. Podstawą prawną, która pozwala CitizenGO na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest zgoda udzielona, na podstawie artykułu 6.1 RODO.
 • Podpisywanie innych petycji, które są sugerowane na platformie i wspieranie ich w celu zrealizowania ich celów: CitizenGO przetwarza dane, aby umożliwić Panu/Pani podpisywanie petycji CitizenGO i/lub petycji innych użytkowników oraz ich wspieranie. Podstawą prawną, która pozwala CitizenGO na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO.
 • Prowadzenie elektronicznej komunikacji marketingowej o innych petycjach i kampaniach, które naszym zdaniem mogą być interesujące: CitizenGO wykorzystuje Pana/Pani dane osobowe do wysyłania pocztą elektorniczną wiadomości oraz podziękowań i innych wiadomości w imieniu autora petycji; komunikacji związanej z podpisaną petycją i innymi petycjami, które mogą Pana/Panią zainteresować; publikacjami na wybrane tematy lub o CitizenGO, komunikacji o wsparciu finansowym wybranych przedsięwzięć lub o zbiorowym finansowaniu (crowdfunding) konkretnej kampanii lub petycji; informowanie o możliwości zamiany jednorazowej darowizny na rzecz CitizenGO na comiesięczną; ponadto jeśli poda nam Pan/Pani swój numer telefonu lub adres pocztowy, chociaż nie jest to obowiązkowe, możemy skontaktować się z Panem/Panią telefonicznie, smsem lub wysyłając korespondencję na adres pocztowy na tematy związane z programem darowizn lub poinformować Pana/Panią o innych sposobach, jakimi można wesprzeć naszą działalność; lub też wysyłając zaproszenia na wydarzenia CitizenGO. Większość komunikacji marketingowej jest wysyłana pocztą elektroniczną, a czasami także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podstawą prawną, która pozwala CitizenGO na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO.
 • Zaoferowanie wsparcia informatycznego w przypadku problemów z witryną, z której użytkownik korzysta: CitizenGO przetwarza dane wprowadzone do witryny w celu zapewnienia wsparcia informatycznego, które pomaga rozwiązać problemy techniczne, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z naszej witryny. Podstawą prawną, która pozwala CitizenGO na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest Pana/Pani zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO.
 • Przeprowadzenie badań ankietowych, które pozwolą CitizenGO usprawnić petycje i prowadzone działania: CitizenGO może wykorzystywać dane, którymi Pan/Pani zechce podzielić się z nami w ramach badań, które prowadzimy by usprawnić dotychczasowe i tworzyć nowe petycje w oparciu o Pana/Pani opinie i uwagi. Podstawą prawną, która pozwala CitizenGO na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest Pana/Pani zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO. Jednocześnie pragniemy poinformować, że uczestnictwo w badaniach ankietowych CitizenGO jest wyłącznie dobrowolne.
 • Zarządzanie darowiznami, których dobrowolnie dokonał/a Pan/Pani na rzecz CitizenGO: CitizenGO obsługuje Pana/Pani dane bankowe w celu przeprowadzenia odpowiednich transakcji (jednorazowych i regularnych) darowizn, które zechce Pan/Pani uczynić na rzecz CitizenGO. Podstawą prawną, która pozwala CitizenGO na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest Pana/Pani zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO.
 • Dane Pana/Pani karty kredytowej są gromadzone i przetwarzane na naszej stronie obsługującej darowizny za pośrednictwem platform płatniczych podmiotów trzecich, dlatego też podlegają one polityce prywatności tychże podmiotów. Nie mamy kontroli ani nie jesteśmy odpowiedzialni za proces zbierania, wykorzystywania i rozpowszechniania Pana/Pani danych osobowych przez podmioty trzecie. Otrzymujemy tylko informację o wysokości płatności; nie przechowujemy ani nie zapisujemy numeru Pana/Pani karty kredytowej w naszych systemach.

d) Bezpieczeństwo danych

W chwili gdy przekazuje Pan/Pani CitizenGO swoje dane osobowe, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Pana/Pani dane bedą traktowane w sposób bezpieczny i poufny. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może gwarantować 100% bezpieczeństwa. Z tego powodu CitizenGO wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych i zapobiec ich zniszczeniu, utracie, nielegalnemu dostępowi lub nielegalnym zmianom. Środki te podjęto po uwzględnieniu kryteriów, takich jak zasięg, kontekst i cel przetwarzania danych, warunki techniczne oraz istniejące ryzyko.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, z którego korzysta podczas uzyskiwania dostępu do różnych obszarów naszej witryny, bez względu na to, czy utworzył to hasło osobiście, czy też korzysta z hasła utworzonego i przekazanego mu przez CitizenGO. Bardzo prosimy nie udostępniać nikomu używanego hasła. CitizenGO nie wymaga podania danych osobowych na temat dzieci. Odwiedzający stronę, którzy są w wieku poniżej 13 powinni zwrócić się o pomoc rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku korzystania z witryny i nie podawać żadnych danych osobowych identyfikacyjnych na stronie. Na przykład, użytkownicy poniżej 13 roku życia nie powinni przekazywać darowizny chroniąc swoje nazwisko, adres, informacje kontaktowe lub inne informacje, a także nie powinni korzystać z głównych narzędzi CitizenGO.

e) Dzieci

CitizenGO nie żąda, ani nie zbiera danych osobowych od dzieci. Osoby poniżej 16 roku życia odwiedzające stronę powinny poprosić o pomoc swoich rodziców lub opiekunów prawnych podczas korzystania z witryny oraz nie powinny przekazywać żadnych danych osobistych na stronie. W szczególności osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać darowizn, podawać swojego imienia lub nazwiska, adresu, danych kontaktowych lub innych informacji oraz korzystać z narzędzia petycji CitizenGO.

f) Cookies

Niektóre sekcje strony internetowej są chronione hasłem . Używamy plików cookie (małe pliki danych, które są generowane w przeglądarce użytkownika Internetu i są pod kontrolą przeglądarki), aby umożliwić powrót do stron internetowych, które są chronione hasłem, bez konieczności ponownego wprowadzania klucza, w celu optymalizacji działania serwera przez, na przykład, śledzenie rodzaju skrzynki e-mail, której używasz, aby zwiększyć zgodność z witryny systemu lub dla celów czysto analitycznych, które nie obejmują identyfikacji użytkownika.

Zobacz więcej szczegółów na temat polityki Cookies z CitizenGO.

g) Dane śledzenia URL

Adresy URL, o których mowa w wiadomości e-mail mogą zawierać identyfikator, który pozwala nam rozpoznać osobę podejmującą działania na naszej stronie. Używamy tych adresów URL, aby uprościć proces podpisywanie petycji i wypełniania ankiet. Czasem wyświetlana jest skrócona wersja URL, który odnosi się do dłuższego URL z identyfikatorem. Robimy to, aby ułatwić wyświetlanie, aby zapobiec uszkodzeniu linków podczas kopiowania, a także w celu zapewnienia zgodności z programami pocztowymi, które nie obsługują długich adresów URL. Kiedy krótki adres URL będzie wyświetlony w e-mailu, będzie można zobaczyć pełny adres URL w pasku adresu przeglądarki, jeśli adres dotyczy dostępu do strony internetowej.

h) Linki do innych stron internetowych

CitizenGO może zawierać linki do stron osób trzecich i innye witryny internetowych mogą zawierać linki do naszej witryny. Do stron internetowych, które działają według własnych zasad użytkowania i polityki prywatności. CitizenGO nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi stron trzecich. A za pomocą tej witryny użytkownik potwierdza i zgadza się, że CitizenGO nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych osób trzecich, nie popiera ich i nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że CitizenGO nie ponosi odpowiedzialności, ani bezpośrednio, ani pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z zastosowaniem lub podaniem treści, reklamy, produktu lub innych materiałów z tych stron lub dostępnych na nich.

i) Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom lub osobom, które mogą wykorzystywać je do własnych celów:

 • Oddziały i podmioty krajowe grupy CitizenGO, które działają w niektórych krajach. Oddziały, biura lokalne i podmioty krajowe bedące częścia grupy CitizenGO mogą kontaktować się z Panem/Panią, jeśli mieszka Pan/Pani w danym kraju, w celu realizacji misji budowania ruchu obywatelskiego, który spowoduje zmiany społeczne.
 • Organizację HazteOir.org, z siedzibą w Apartado Postal 61008, 28080, Madryt, Hiszpania posiadajacą hiszpański numer identyfikacji podatkowej G8306840, w celu informowania Pana/Pani o kampaniach na rzecz życia, rodziny i wolności.
 • Pana/Pani imię, nazwisko i adres e-mail, są przekazywane przedstawicielom władz i administracji, przywódcom partii politycznych, lub innym podmiotom, które są adresatami petycji, które Pan/Pani podpisuje. Jeśli nie chce Pan/Pani, aby te informacje zostały udostępnione adresatowi petycji, prosimy o jej nie podpisywanie.
 • Pana/Pani imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania i/lub kod pocztowy, oraz kraj zamieszkania, a także data i czas podpisania zostaną udostępnione osobie lub organizacji, która utworzyła podpisaną przez Pana/Panią petycję. Jest to niezwykle ważne dla osób, które tworzą petycje, aby móc wykazać autentyczność podpisów wobec adresata petycji, na którego opinię lub postępowanie chcą wpłynąć. Jeśli nie chce Pan/Pani, aby te informacje zostały udostępnione adresatowi petycji, prosimy nie podpisywać petycji.
 • Jeśli podpisze Pan/Pani petycję utworzoną przez organizację non-profit lub inną organizację, będzie mieć Pan/Pani możliwość udostępnienia swojego adresu e-mail tej organizacji w celu otrzymywania bezpośrednich powiadomień e-mailem oraz informacji o innych działaniach tej organizacji (bez pośrednictwa platformy) Stanie się tak tylko w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na udostępnianie przez nas tych danych. Organizacje, o których mowa nie są członkami CitizenGO i nie są w żaden sposób powiązane z CitizenGO. Umożliwienie naszym użytkownikom bezpośredniego kontaktu z organizacjami, jeśli wspomniani użytkownicy zakceptują taką możliwość, jest częścią naszej misji, by zapewnić obywatelom możliwość bycia informowanymi o ważnych dla nich sprawach. Możemy wycofać dostęp do tej opcji dla poszczególnych organizacji w odpowiedzi na skargi użytkowników dotyczące niewłaściwego korzystania przez te organizacje z udostępnionych danych.

Ponadto niektóre podmioty działające na zleconie CitizenGO mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i innych informacji, aby pomóc CitizenGO w obsłudze przetwarzania danych osobowych i zapewnieniu jakości przetwarzania danych. CitizenGO gwarantuje, że wymienione podmioty przestrzegają odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych, które mają w tym przypadku bezpośrednie zastosowanie.

CitizenGO jest organizacją globalną. Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy biuro, lub w którym korzystamy z usług dostawców. Korzystając z platformy, zezwala Pan/Pani na przesyłanie Pana/Pani danych osobowych do krajów innych niż miejsce Pana/Pani zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od praw obowiązujących w kraju zamieszkania. W pewnych okolicznościach określonych prawem organy wymiaru sprawiedliwości, policja, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa z siedzibą w innych krajach mogą mieć prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych.

Niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uznawane przez Komisję Europejską za gwarantów odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z przepisami EOG, a pełną listę tych krajów można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. W przypadku transferów z EOG do krajów nie uznanych za kraje o adekwatnej ochronie przez Komisję Europejską podjęliśmy odpowiednie środki, takie jak klauzule umowne stosowane przez Komisję Europejską, w celu ochrony danych osobowych.

j) Dostęp do danych osobistych i ich poprawianie

Użytkownik może w dowolnym momencie przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe, wchodząc na stronę internetową i odwiedzając stronę profilu swojego konta. Jeśli przy próbie zalogowania się nie może Pan/Pani uzyskać dostępu do swojego konta, ponieważ zapomniał Pan/Pani hasła, należy kliknąć link 'Nie pamiętam hasła', co spowoduje przejście na stronę, na której podając swój adres e-mail zostanie wygenerowana i wysłana wiadomość e-mail z jednorazowym linkiem, który umożliwi ponowne ustanowienie hasła.

k) Uprawnienia

Użytkownicy mogą korzystać z przysługujących im praw dostępu, poprawiania, sprzeciwu, usuwania i ograniczania dostępu do swoich danych w odniesieniu do CitizenGO. W tym celu wystarczy wysłać pisemny wniosek wraz z kopią krajowego dokumentu tożsamości lub jego odpowiednika za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Jeśli wniosek nie spełnia niezbędnych wymagań, CitizenGO może zażądać jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli stwierdzi Pan/Pani, że Pana/Pani żądanie nie zostało prawidłowo rozpatrzone, może Pan/Pani złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych. Pana/Pani prawa w zakresie ochrony danych są następujące:

Uprawnienia Co się na nie składa
Prawo dostępu Sprawdzenie, jakie dane osobowe przetwarza CitizenGO
Prawo do sprostowania Zmiana danych osobowych, które przetwarza CitizenGO, jeśli są nieprawidłowe.
Prawo do sprzeciwu Żadanie, aby CitizenGO nie wykorzystywało danych osobowych do poszczególnych celów
Prawo do usunięcia Żądanie, aby CitizenGO usunęło dane osobowe
Prawo do ograniczenia Żadanie, aby CitizenGO ograniczyło przetwarzanie danych osobowych

l) Zmiany w Polityce Prywatności

CitizenGO może zmienić w całości lub skorygować niniejsze zasady w dowolnym czasie według własnego uznania.

Zachęcamy wszystkich naszych użytkowników do regularnego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną Polityką prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych użytkowników, zamieścimy ogłoszenie na stronie głównej naszej witryny i powiadomimy o tym e-mailem.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności dotyczące swoich danych osobowych lub zasad przetwarzania danych naj stronie, prosimy napisać do nas o tym na adres: www.citizengo.org/pl/contact.

Wersja polski tej polityki prywatności jest tylko w celach informacyjnych . W przypadku sprzeczności i błędów w tłumaczeniu, wersja hiszpańska przeważa.

Zaktualizowano 24 maja 2018 r. Najnowsze aktualizacje Polityki prywatności CitizenGO zapewniają większą kontrolę nad danymi osobowymi i wdrażają nowe europejskie przepisy dotyczące ochrony danych.

Still need help? Contact Us Contact Us