Sprawozdanie finansowe

CitizenGO jest całkowicie finansowane z drobnych darowizn przekazywanych przez tysiące zaangażowanych osób na całym świecie.

CitizenGO, bez żadnego wyjątku, nie akceptuje finansowego wsparcia ze strony instytucji publicznych oraz partnerów komercyjnych. CitizenGO jest wolne od reklam.

  • Sprawozdanie finansowe [2023]
  • Sprawozdanie finansowe [2022]
  • Sprawozdanie finansowe [2021]
  • Sprawozdanie finansowe [2020]
  • Sprawozdanie finansowe [2019]
  • Sprawozdanie finansowe [2018]
  • Sprawozdanie finansowe [2017]
  • Sprawozdanie finansowe [2016]
  • Sprawozdanie finansowe [2015]
  • Sprawozdanie finansowe [2014]

Still need help? Contact Us Contact Us