O nás

Mohlo by vás zaujímať

Čo je CitizenGO?

CitizenGO je komunita aktívnych občanov, ktorí spolupracujú, využívajú on-line petície a zasielajú výzvy na zapojenie sa do akcie, prostredníctvom ktorých chránia a podporujú život, rodinu a základné ľudské slobody. Naším cieľom je zaistiť, aby tí, čo majú moc, rešpektovali ľudskú dôstojnosť a ľudské práva.

Chceš zmeniť svet? Tisíce ľudí s podobným zmýšľaním ti pomôžu!

Vďaka platforme on-line petícií CitizenGO môžeš zaslať svoju petíciu tým, ktorí majú kompetencie rozhodovať na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj v komerčnej sfére. Ľudia z celého sveta, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty, ti pomôžu presadiť tvoj záujem.

Kde sa CitizenGO nachádza?

CitizenGO pôsobí na celom svete. Ponúkame kampane v 11 jazykoch: v angličtine, španielčine, francúzštine, portugalčine, taliančine, nemčine, poľštine, chorvátčine, maďarčine, holandčine a slovenčine.

Ovplyvňujeme inštitúcie, vlády a organizácie v 50 rôznych krajinách.

Ústredie CitizenGO sa nachádza v Madride, ale členovia nášho tímu sa nachádzajú v 15 mestách na štyroch kontinentoch. Vďaka komunikačným technológiám sme schopní spolupracovať vo „virtuálnej medzinárodnej kancelárii“. Naša práca je možná len vďaka širokej sieti tisícov dobrovoľníkov po celom svete.

Ako je CitizenGO financované?

CitizenGO je plne financované prostredníctvom malých príspevkov zasielaných on-line, tisíckami občanov z celého sveta.

CitizenGO v žiadnom prípade neprijíma finančnú podporu od verejných inštitúcií či podnikateľských subjektov. Na CitizenGO nenájdete žiadne reklamy.

Kto tvorí tím CitizenGO?

Tím CitizenGO tvoria vedúce osobnosti spoločnosti a odborníci na témy ako rodina, život a sloboda. Sme multidisciplinárni a pokrývame celý svet.

Členmi Správnej rady nadácie CitizenGO sú Ignacio Arsuaga, Blanca Escobar,Luca Volonte, Brian Brown, Gualberto García a Carlos Polo.

Aké sú hlavné hodnoty CitizenGO?

CitizenGO okrem jeho cieľov charakterizuje aj spôsob ako sa ich snaží dosiahnuť a ako komunikuje s verejnosťou. Toto sú naše hlavné hodnoty:

 • Inovatívnosť. CitizenGO neustále hľadá nové formy účasti občanov na verejnom živote. Vyhľadáva a využíva najnovšie internetové technológie na zlepšenie a zefektívnenie práce občianskych aktivistov a spoluprácu s partnermi, aby tak priniesla zmeny pre dobro spoločnosti.
 • Transparentnosť. CitizenGO sa usiluje o to, aby bolo vnímané ako líder, ktorý je známy svojím transparentným konaním, a tým, že vo všetkom, čo koná, je vedené touto hodnotou. V komunikácii so svojimi partnermi jedná otvorene a úprimne. Svoje zdroje spravuje zodpovedne a transparentne.
 • Promptnosť. CitizenGO promptne reaguje, ak jeho členovia žiadajú o intervenciu pri témach, na ktorých im najviac záleží, a to: právo na život, manželstvo a rodina, ľudská dôstojnosť, sloboda vyznania a výhrada vo svedomí.
 • Dôveryhodnosť. CitizenGO vždy pravdivo informuje o verejných záležitostiach, v ktorých sa angažujú jej členovia. Jeho komunikáciu s občanmi sprevádza precízny výskum, poctivosť pri podávaní informácií a proaktívnosť pri odstraňovaní omylov.
 • Záväznosť. CitizenGO je známe svojím záväzkom hájiť záujmy, ktoré sú dôležité pre jej členov. CitizenGO rieši veci z presvedčenia, že ide o oprávnené požiadavky, ktoré majú potenciál prispieť k zlepšeniu spoločnosti.
 • Zameranosť na človeka. V centre záujmu CitizenGO sú ľudia, ich dôstojnosť, potenciál a očakávania. Pre CitizenGO je každý človek jedinečný a zaslúži si osobitný rešpekt a zaobchádzanie.

  CitizenGO považuje dôstojnosť a slobodu každého človeka za posvätnú a v tomu duchu rozvíja všetky svoje vzťahy (s tímom, dobrovoľníkmi, členmi, inštitúciami, médiami, dodávateľmi ...)

 • Nezávislosť. CitizenGO nie je závislé na žiadnej organizácii, politickej strane, spoločnosti či inej vplyvnej skupine, je výsledkom spolupráce celej komunity členov, priaznivcov a dobrovoľníkov. Práve naša nezávislosť zaručuje dôveryhodnosť a efektivitu v našom poslaní. Spôsob, akým CitizenGO pracuje, dokazuje, že jeho kritériá a rozhodnutia nezávisia na nikom inom než na členoch komunity.
 • Zanietenosť. CitizenGO robí svoju prácu s nadšením. Verí, že sa angažuje pre dobro spoločnosti a táto práca ho baví. Svojím prístupom dáva najavo, že meniť svet k lepšiemu môže byť úžasným dobrodružstvom.
 • Racionálnosť. CitizenGO sa usiluje o hľadanie pravdy racionálnym spôsobom. Neuchyľuje sa k žiadnym ideologickým heslám alebo dogmám. Všetko, čo CitizenGO navrhuje, musí byť podložené vedeckými poznatkami, legislatívou a antropológiou. Záleží nám na tom, aby partneri, s ktorými spolupracujeme vnímali, že CitizenGO koná a komunikuje racionálne a primerane.

Still need help? Contact Us Contact Us