Zásady súborov cookie

  • a) Používanie cookies a web bugov na webových stránkach CitizenGO
  • b) Typy, účel a fungovanie súborov cookie
  • c) Ako zakázať cookies a web buggy v hlavných prehliadačoch
  • d) Čo sa stane, ak zakážete súbory cookie

a) Používanie cookies a web bugov na webových stránkach CitizenGO

Webové stránky CitizenGO používajú "súbory cookie" a podobné zariadenia (ďalej len súbory cookie). Súbory cookie sú súbory, ktoré sú zaslané do prehliadača webovým serverom na zaznamenávanie aktivít používateľa na konkrétnej stránke alebo na všetkých stránkach, aplikáciách a/nebo službách webových stránok CitizenGO (ďalej len Služby). 

Hlavným účelom súborov cookie je poskytnúť používateľovi rýchly prístup k vybraným službám. Okrem toho súbory cookie prispôsobujú poskytované služby webových stránok CitizenGO, uľahčujúc a poskytujúc každému používateľovi informácie, ktoré sú alebo môžu byť preňho zaujímavé, na základe použitia služieb.

Webové stránky CitizenGO používajú súbory cookie na prispôsobenie a uľahčenie prehliadania používateľa. Súbory cookie sú spojené iba s anonymným používateľom a jeho počítačom a neposkytujú odkazy, ktoré by umožnili odhalenie osobných údajov používateľa. Používateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby ho na ne upozorňoval  a odmietal inštaláciu súborov cookie odoslaných webovými stránkami CitizenGO, pričom to neovplyvní schopnosť používateľa pristupovať k obsahu. Avšak upozorňujeme používateľa, že v týchto prípadoch môže dôjsť k zníženiu výkonnosti webovej stránky.

Používatelia, ktorí sa zaregistrujú alebo prihlásia, využívajú personalizované služby, ktoré sú zamerané na ich profil vďaka kombinácii údajov uložených v súbore cookie s osobnými údajmi použitými pri registrácii. Títo používatelia výslovne udeľujú súhlas s použitím týchto informácií pre uvedený účel bez toho, aby to ovplyvnilo ich právo odmietnuť alebo zakázať súbory cookie.

Webové stránky CitizenGO taktiež používajú web buggy, čo sú malé a priehľadné obrázky integrované do e-mailov. Keď používateľ otvorí e-mail, obrázok sa stiahne spolu s iným obsahom e-mailu a odhalí, či bol daný e-mail otvorený alebo nie. Webové stránky CitizenGO používajú tieto informácie na účely štatistiky a realizácie analytických štúdií o prijímaní e-mailov používateľmi.

B) Typy, účel a fungovanie súborov cookie

Čo sa týka trvania, súbory cookie možno rozdeliť na cookie povolené pre konkrétne prihlásenie alebo trvalé súbory cookie. Prvé expirujú, keď používateľ zavrie prehliadač. Druhé expirujú, keď dosiahnu cieľ, pre ktorý boli vytvorené (napríklad aby používateľ zostal identifikovaný v službách CitizenGO) alebo sa ručne odstránia.

Okrem toho a v závislosti od svojho účelu, súbory cookie sa môžu kvalifikovať nasledovne:

VÝKONOVÉ SÚBORY COOKIE: Tento typ súborov cookie si pamätá vaše preferencie pre nástroje, ktoré sa nachádzajú v službách, aby ste ich nemuseli pri každej návšteve znovu konfigurovať. Príklady tohto typu zahŕňajú:

  • Nastavenie hlasitosti prehrávačov videa alebo zvuku.
  • Rýchlosť prenosu videa, ktorá je kompatibilná s vaším prehliadačom.

GEOLOKAČNÉ SÚBORY COOKIE: Tieto súbory cookies sa používajú na určenie krajiny, v ktorej sa nachádzate, keď požiadate o službu. Sú úplne anonymné a používajú sa len na prispôsobenie obsahu vašej polohe.

REGISTRAČNÉ SÚBORY COOKIE: Registračné súbory cookie sú generované po registrácii používateľa alebo neskôr otvorí svoju reláciu a slúžia na identifikáciu v službách s nasledujúcimi cieľmi:

Udržiavať registrovaného používateľa tak, že ak zavrie službu, zatvorí prehliadač alebo vypne počítač, bude automaticky identifikovaný pri opätovnom vstupe do služby, čo uľahčuje navigáciu bez potreby opätovného identifikovania. Túto funkciu je možné zrušiť, ak používateľ stlačí funkciu 'odhlásiť sa' na zrušenie súboru cookie. Pri ďalšom vstupe do služby sa používateľ musí prihlásiť na pripojenie.

Kontrolovať, či má používateľ oprávnenie na prístup k určitým službám. Ďalej, niektoré služby môžu používať konektory s sociálnymi sieťami ako Facebook alebo Twitter. Keď sa používateľ prihlási k službe s povereniami sociálnej siete, umožňuje sociálnej sieti uložiť trvalý cookie, ktorý si pamätá jeho identitu a zaistí prístup k službám, kým nevyprší. Používateľ môže tento cookie zmazať a odvolať prístup k službám sociálnych sietí aktualizáciou svojich preferencií pre konkrétnu sociálnu sieť.

ANALYTICKÉ SÚBORY COOKIE: Pri každej návšteve používateľa, nástroj externého dodávateľa (CitizenGO používa  na tieto účely služby Google Analytics) generuje Analytický súbor cookie na počítači používateľa.

c) Ako zakázať súbory cookies v hlavných prehliadačoch

Bežne môžete zakázať prehliadaču prijímať súbory cookies alebo zastaviť prijímanie súborov cookie od konkrétnej služby. 

Všetky moderné prehliadače vám umožňujú zmeniť konfiguráciu súborov cookie. 

Tieto nastavenia sa obvykle nachádzajú v ponuke „Možnosti“ alebo „Predvoľby“ vášho prehliadača. 

Môžete tiež nastaviť váš prehliadač a nainštalovať bezplatné doplnky, aby sa zabránilo prijatiu web bugov pri otvorení emailu.

Webové stránky CitizenGO ponúkajú užívateľovi postup, ako pristupovať k menu konfigurácie súborov cookie a prípadne k súkromnému prehliadaniu v každom z hlavných prehliadačov:

  • Internet Explorer: Nástroje -> Možnosti Internetu -> Súkromie -> Nastavenia.
  • Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Súkromie -> História -> Vlastné nastavenia.
  • Chrome: Nastavenia -> Zobraziť pokročilé možnosti -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu.
  • Safari: Predvoľby -> Bezpečnosť.

d) Čo sa stane, ak zakážete súbory cookies?

Niektoré funkcie  budú zakázané, napríklad nebudete identifikovaní, nebudete môcť uchovávať položky v "nákupnom košíku" v službe elektronického obchodu, nebudete dostávať informácie o svojom umiestnení alebo pozerať niektoré videá. 

Aktualizácie a zmeny v Zásadách ochrany súkromia/súborov cookies

Webové stránky CitizenGO môžu upravovať tieto Zásady týkajúce sa súborov cookies na základe právnych požiadaviek, predpisov alebo na prispôsobenie politiky pokynom vydaným Španielskym úradom pre ochranu údajov. Preto sa odporúča, aby používatelia pravidelne navštevovali túto stránku.

Keď sa v týchto Zásadách týkajúcich sa súborov cookies uvedú významné zmeny, budú tieto zmeny komunikované buď prostredníctvom webovej stránky alebo prostredníctvom e-mailovej správy pre registrovaných používateľov.

Still need help? Contact Us Contact Us