Uvjeti korištenja

CITIZENGO.ORG je davatelj usluge koji osigurava CitizenGO platformu pod sljedećim uvjetima korištenja.

1.- U skladu s obavezama sadržanima u članku 10. Zakona o uslugama društvenih informacija i e-trgovinu 34/2002, od 11. srpnja, prikazani su slijedeći podaci:

Vlasnik CitizenGO.org je CitizenGO zaklada koja upravlja CitizenGO platformom s adrese Conde de Peñalver 52, 3-D 28006 Madrid. Registrirana je u registru zaklada pod brojem 1582, te pod CIF brojem G-86736998.

CitizenGO.org svojim korisnicima usluge koje su im na raspolaganju CitizenGO.org mreže. Besplatne su i podliježu promjenama suglasno točci 9 ovih Uvjeta. Neke od ponuđenih usluga omogućene su samo registriranim korisnicima CitizenGO mreže.

2.- Korištenjem CitizenGO mreže korisnik potvrđuje bezuvjetno prihvaćanje općih uvjeta.

3.- Korisnik se slaže da ne će koristiti usluge za aktivnosti suprotne zakonu, moralu, javnom redu te da će koristiti usluge sukladno uvjetima korištenja. Korisnik se obvezuje kako neće objavljivati reklame, obavljati komercijalne aktivnosti ili slati poruke koristeći lažni identitet, te na bilo koji način skrivati porijeklo peticije.

4.- CitizenGO.org. je davatelj komunikacijske usluge između stranaka. CitizenGO nije odgovoran za sadržaj suprotan općim uvjetima korištenja. Korisnik, kao subjekt, odgovoran je za ispravnost i zakonitost sadržaja peticije i kampanje. CitizenGO izričito zabranjuje korištenje platforme u svrhu slanja ili reklamiranja materijala koji kritiziraju davatelja usluge.

5.- Korisnik mora poštovati ograničenja davatelja usluge.

6.- CitizenGO nije odgovoran za eventualno nastalu štetu ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da CitizenGO nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana. Rizik od eventualnih šteta u potpunosti snosi korisnik.

CitizenGO obrađuje vaše osobne podatke s apsolutnom povjerljivošću. Zbog tog razloga, CitizenGO je primjenjuje odgovarajuće mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka i spriječio njihovo uništenje, gubitak, nezakoniti pristup ili promjenu. Te mjere su uvedene nakon sagledavanja načina obrade podataka, tehničkih uvjeta i mogućih rizika.

Izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja www.citizengo.org internetskih stranica, djelomično ili u cijelosti.

CitizenGO ne može jamčiti apsolutnu nepovredivost i sigurnost podataka poslanih putem interneta kao ni i njegova sigurnosnog sustava.

CitizenGO ne jamči legalnost, pouzdanost ili korisnost sadržaja, kao ni njihovu istinitost ili točnost.

Poveznice koje internetska stranica pruža korisnicima su pomoć za nalaženje istih informacija koje se mogu naći na internetu. CitizenGO.org ne pruža niti promovira proizvode i usluge koje se nalaze na poveznicama i ne odgovara za bilo koje od tih proizvoda ili usluga.

CitizenGO ne može jamčiti kako će svi korisnici CitizenGO platformu upotrebljavati sukladno Uvjetima korištenja.

7.- CitizenGO može prekinuti uslugu ili korisnički odnos ako otkrije kako je korisnik platforme ili druge ponuđene usluge upotrebljava protivno Uvjetima korištenja.

8.- CitizenGO zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti dostupnost, sadržaj kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje CitizenGO stranice uz prethodnu najavu od 15 dana. Isto tako, može prestati slati informacije ili dio informacija. CitizenGO može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, promijeniti brzinu prijenosa podataka i bilo koje druge karakteristike podataka.

9.- CitizenGO može u svako doba modificirati Uvjete korištenja ili uvesti nove, uključivši okončanje besplatnog pristupa. Promjene se primjenjuju nakon njihovog stupanja na snagu.

10.- Korisnik prihvaća upravljanje i čuvanje osobnih podataka koje je dao CitizenGO-u, ili koje će mu dati u budućnosti, u registru za obradu podataka CitizenGO-a.

Vlasnik osobnih podataka, kao zainteresirana strana, može pronaći više informacija o svojim pravima kao i o obradi osobnih podataka od strane CitizenGO-a, svrhu i pravni temelj te adresate podataka u Pravilima o zaštiti podataka.

Vlasnik osobnih podataka prihvaća instalaciju kolačića na njegovom pretraživaču. Za više informacija, možete konzultirati Pravila o kolačićima CitizenGO-a.

11.- Dozvola se daje za kopiranje, distribuciju i/ili modifikaciju sadržaja dostupnog na www.citizengo.org osim za podatke izričito navedene u uvjetima Creative Commons.

12.-  Stranke prihvaćaju španjolski zakon o općim uvjetima korištenja i podliježu odlukama sudova u Madridu vezano uz bilo kakav spor.

Ovo je hrvatski prijevod engleskog teksta. Original teksta je napisan je na španjolskom jeziku.Napomene su informativnog karaktera.U slučaju protuslovlja ili pogreške u prijevodu, španjolski izvornik je jedini važeći.

Still need help? Contact Us Contact Us