Warunki użytkowania serwisu

CITIZENGO.ORG zapewnia usługi w Internecie na następujących warunkach:

1.- Zgodnie z obowiązkiem przekazywania informacji zawartych w artykule 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, do usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, następujące dane przedstawiono:

CitizenGO.org jest własnością i jest zarządzana przez Fundację CitizenGO przy Conde de Peñalver 52, 3-D 28006 Madrycie z numerem CIF G- 86736998 i zarejestrowana w Rejestrze Fundacji z numerem 1582.

Usługi oferowane przez CitizenGO.org do swoich użytkowników są tymi usługami, które są dostępne w sieci CitizenGO.org, bezpłatnie, jest to przedmiotem okoliczności zmienić zgodnie z pkt dziewięciu w tych warunkach. Niektóre z oferowanych usług wymaga wcześniejszej rejestracji użytkownika, a są dostępne tylko przez zarejestrowanych użytkowników sieci CitizenGO.org.

2.- Za pomocą sieci CitizenGO.org ,Użytkownik potwierdza, bezwarunkową akceptację niniejszych ogólnych warunków.

3.- Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i aby z uskug tych korzystać na tych warunkach. Komisja zobowiązała się również ponieść odpowiedzialność, aby nie przeprowadzać żadnych reklam lub wysłać wiadomości przy użyciu fałszywej tożsamości, lub w jakikolwiek sposób, który ukrywa pochodzenie wiadomości.

4.- CitizenGO.org działa wyłącznie jako usługa, która zapewnia komunikację pomiędzy stronami, a nie jest nie ponosi odpowiedzialności za treści przeciwnie do ogólnych warunków, które mogą być przesyłane przez strony. Użytkownik nie jest tylko przedmiotem odpowiedzialności za prawidłowość i zgodność z prawem tej zawartości. W szczególności zabrania się korzystania z Usługi do wysyłania materiałów reklamowych, które krytykują usługodawców.

5.- Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń nałożonych na korzystanie z Serwisu przez CitizenGO.org.

6.- CitizenGO.org nie może być odpowiedzialne za wszelkie awarie, które mogą wystąpić w komunikacji, w tym usunięcie, niepełną transmisję lub opóźnienia w remisji i nie może zagwarantować, że sieć działa w każdym czasie. CitizenGO.org nie będzie odpowiedzialny w przypadku osób trzecich, łamiących zabezpieczenia środków ustanowionych przez CitizenGO.org, a zyskując dostęp do wiadomości, używa ich do przesyłania wirusów komputerowych.

CitizenGO przetwarza Pana/Pani dane osobowe z zachowaniem całkowitej poufności. Z tego powodu CitizenGO zastosowało odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiec ich zniszczeniu, utracie, nielegalnemu dostępowi lub bezprawnemu wprowadzaniu zmian. Środki te zostały podjęte po uwzględnieniu kryteriów, takich jak zasięg, kontekst i cel przetwarzania danych, warunki techniczne i istniejące zagrożenia.

CitizenGO.org nie gwarantuje legalności, rzetelności i przydatności treści, ani jej prawdziwości lub dokładności.

Linki, które strona oferuje użytkownikom tylko na celu znalezienie samej informacji, dostępne są w Internecie. CitizenGO.org nie oferuje ani sprzedaje produktów i usług dostępnych na powiązanych stronach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie takie produkty lub usługi.

CitizenGO.org nie może kontrolować sposobu wykorzystania przez użytkowników portalu i zagwarantować, że będą postępować zgodnie z tymi warunkami.

7.- CitizenGO.org może natychmiast przerwać lub zakończyć działanie usługi oraz zakończyć współpracę z użytkownikiem, jeżeli wykryje, że korzystanie z jego strony internetowej lub usług oferowanych na niej jest sprzeczne z niniejszymi warunkami.

8.- CitizenGO.org posiada prawo do zaprzestania świadczenia wszelkich usług w ramach sieci, jest wystarczająca do komunikowania się poprzez duży ekran, przez 15 dni. Ma również prawo do zmiany w dowolnym czasie bez uprzedzenia strony, Warunków lub Usług i Warunków wymaganych do ich stosowania.

9.- CitizenGO.org może w każdym czasie zmienić te warunki, lub wprowadzić nowe warunki użytkowania, w tym rozwiązanie bezinteresowności. Zmiany te stosuje się tylko po ich wejściu w życie.

10.- Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe, które przekazuje CitizenGO lub które będzie przekazywać w przyszłości zostaną włączone do rejestru przetwarzania danych, za który odpowiedzialny jest CitizenGO w zakresie przetwarzanie danych osobowych i którego jest właścicielem.

Właściciel danych może znaleźć więcej informacji na temat swoich praw jako interesariusza, jak również na temat danych obsługiwanych przez CitizenGO, celu i podstawy prawnej oraz odbiorców danych, w Polityce prywatności

Właściciel danych akceptuje instalację plików cookie w swojej przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji, może sprawdzić politykę plików cookie CitizenGO.

11.- Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i / lub modyfikację treści zamieszczonych na www.citizengo.org - chyba wyjątkiem, że wskazana w wyraźny sposób, na warunkach Creative Commons.

12.- Strony, wyraźnie rezygnując z własnych przywilejów, przyjmują hiszpańskie prawa jako obowiązujące prawa o ogólnych warunkach i są przedmiotem do sądów i trybunałów Madrytu do rozwiązywania wszelkich sporów z niej wynikających. Ogłoszenie prawne jest udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku sprzeczności lub błędów w tłumaczeniu, pierwszeństwo ma wersja hiszpańska.

Still need help? Contact Us Contact Us