Privacybeleid

a) Inleiding

Dit Privacybeleid (hierna "Beleid") is erop gericht de verwerking van persoonsgegevens te reguleren door de stichting CitizenGO (hierna "CitizenGO"), geregistreerd op haar kantooradres Paseo de Habana 200, 208036, Madrid en met C.I.F. G-86736998, via haar website www.citizengo.org (inclusief alle vertaalde versies en hierna genoemd "Site").

CitizenGO legt zich toe op het beschermen van uw online privacy. Zelf zijn wij ook leden en we gaan met uw privacy op dezelfde manier om als met onze eigen privacy. Wij delen dit Privacybeleid met u, zodat u op de hoogte bent van hoe wij met uw persoonlijke informatie omspringen en om u te vertellen over de moeite die wij doen om uw informatie veilig en vertrouwelijk te houden.

Lees onderstaande informatie alstublieft nauwkeurig, zodat u ons beleid en onze gebruiken met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke informatie begrijpt. Door gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot de Site, gaat u akkoord met dit Privacybeleid.

Dit beleid is uitsluitend van toepassing op informatie die verzameld wordt middels de Site (CitizenGO) en niet op informatie die verkregen wordt middels andere, geaffilieerde websites, websites van derde partijen of applicaties van derde partijen die kunnen doorverwijzen naar onze Site of die vanaf onze Site bereikt kunnen worden. Dit beleid is ook van toepassing op het contact dat u buiten het web ("offline") heeft met CitizenGO.

Dit beleid kan met de tijd veranderen, (zie Veranderingen aan het Privacybeleid) en het blijven gebruiken van de Site impliceert de aanvaarding van die veranderingen. Lees en herlees dit beleid alstublieft van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Hoe dan ook zult u in geval van substantiële veranderingen geïnformeerd worden via het web en per e-mail.

b) Identiteit en contactgegevens van het verantwoordelijk lichaam

In overeenstemming met artikel 13 van de (EU) verordening 2016/179, Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG"), wil CitizenGO je informeren dat persoonsgegevens die worden ingevoerd via formulieren op onze website, worden opgenomen in een gegevensbestand. CitiznGO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en als zodanig geregistreerd.

Als je vragen hebt over onze gegevensbescherming, kun je ons contacteren via het contactformulier op https://citizengo-nl.helpscoutdocs.com/.

c) Doel en wettelijke grondslag voor verwerking

Samen met de gegevens waarvan jij ons voorziet, verzamelen we bepaalde extra informatie om onze campagnes te verbeteren en om beter in staat te zijn onze gedeelde missie te vervullen: het verkleinen van het gat tussen de wereld die we hebben en de wereld die de meeste mensen zouden willen hebben.

De persoonsgegevens die via de Site worden verkregen zullen worden gebruikt met de volgende doeleinden:

 • Het registreren van een gebruiker of lid van de CitizenGO-gemeenschap: CitizenGO zal de gegevens die je in online formulieren invult gebruiken om je te registreren en in staat te stellen gebruik te maken van de voordelen die een gebruiker of lid van de CitizenGO-gemeenschap geniet. De grondslag voor de wettelijke legitimiteit van het verwerken van jouw informatie voor dit doel is instemming, in overeenstemming met artikel 6.1 van de AVG. We informeren je dat je de instemming met het oog op dit doel op ieder moment kunt intrekken, zonder afbreuk te doen aan je status als gebruiker of lid van CitizenGO.
 • Het beheren van de petitie die je aanmaakt met als doel om deze te publiceren en te verzenden naar de geadresseerde aan wie deze petitie is gericht: CitizenGO gebruikt gegevens die je invoert via de Site om je in staat te stellen de campagne te verspreiden en te delen met vrienden, familie en andere mensen. In het geval dat een petitie significante steun genereert, kan CitizenGO ervoor kiezen deze te publiceren binnen haar gemeenschap. Bovendien kan CitizenGO de geadresseerde voorzien van een samenvatting van je campagne. De grondslag voor wettelijke legitimiteit van het verwerken van jouw informatie voor dit doel is instemming, in overeenstemming met artikel 6.1 van de AVG.
 • Om de maker van een campagne in contact te brengen met de ondertekenaars van een pettitie met als doel om de campagne actief te houden: CitizenGO zal de gebruiker die de campagne heeft gestart van jouw e-mailadres voorzien zodat hij of zij je kan contacteren om steun te krijgen. De grondslag voor wettelijke legitimiteit van het verwerken van jouw informatie voor dit doel is instemming, in overeenstemming met artikel 6.1 van de AVG.
 • Om andere campagnes te ondertekenen die gesuggereerd worden op het platform en om die te ondersteunen bij het behalen van hun doelen: CitizenGO verwerkt je gegevens om je toe te staan en/of in staat te stellen om CitizenGo-petities en petities van andere gebruikers te ondertekenen en om hun campagnes te steunen. De grondslag voor wettelijke legitimiteit van het verwerken van jouw informatie voor dit doel is instemming, in overeenstemming met artikel 6.1 van de AVG.
 • Om je electronische marketingcommunicaties te verzenden over andere campagnes waarvan we denken dat deze interessant voor je kunnen zijn: CitizenGO gebruikt je persoonsgegevens om met je te communiceren via e-mail alsook om je dankberichten of andere berichten namens de opsteller van een petitie te sturen; communicaties over petities die je getekend hebt of waarin je geïnteresseerd zou kunnen zijn; artikelen over specifieke onderwerpen of over CitizenGO; communicaties over financiële steun voor specifieke doelen of gezamenlijke financiering (crowdfunding) van een specifieke campagne; communicaties over de mogelijkheid om een eenmalige donatie aan CitizenGO een maandelijkse bijdrage te maken. Als je ervoor kiest ons je telefoonnummer en postadres te geven, al is dit niet verplicht, kunnen we je contacteren via telefoon, sms of post over onderwerpen die verband houden met ons donatieprogramma, of om je te informeren over andere manieren waarop je onze campagnes kunt steunen; of om je uit te nodigen voor CitizenGO-evenementen. Het merendeel van de marketingcommunicatie wordt verzonden via e-mail en bij gelegenheid via sociale media. De grondslag voor wettelijke legitimiteit van het verwerken van jouw informatie voor dit doel is instemming, in overeenstemming met artikel 6.1 van de AVG.
 • Om electronische communicaties te verzenden via de site aan de geadresseerde van de petitie, om deze persoonlijker te benaderen over jouw petitie: CitizenGO gebruikt je persoonsgegevens om contact te leggen via e-mail met de geadresseerde van de petities die je tekent. Bijvoorbeeld met politieke leiders. De grondslag voor wettelijke legitimiteit van het verwerken van jouw informatie voor dit doel is instemming, in overeenstemming met artikel 6.1 van de AVG.
 • Om IT-ondersteuning te bieden in geval dat je problemen ondervindt bij het gebruik van onze Site: CitizenGO verwerkt de gegevens die je invoert op onze Site om je te kunnen voorzien van IT-ondersteuning, om zo hopelijk enig technisch probleem te verhelpen dat je tegenkomt bij het gebruik van onze Site. De grondslag voor wettelijke legitimiteit van het verwerken van jouw informatie voor dit doel is instemming, in overeenstemming met artikel 6.1 van de AVG.
 • Om enquêtes uit te voeren die CitizenGO in staat stellen haar campagnes en activiteiten te stroomlijnen: CitizenGO kan de gegevens die je invult bij enquêtes gebruiken en nieuwe campagnes opzetten op basis van jouw voorkeuren. De grondslag voor wettelijke legitimiteit van het verwerken van jouw informatie voor dit doel is instemming, in overeenstemming met artikel 6.1 van de AVG. We benadrukken dat CitizenGO haar gebruikers nooit verplicht om enquêtes in te vullen.
 • Om donaties te beheren die je vrijwillig doet aan CitizenGO: CitizenGO verwerkt je bankgegevens om de relevante transacties (eenmalig dan wel terugkerend) uit te voeren voor wat betreft de donaties die je wilt overmaken aan CitizenGO. De grondslag voor wettelijke legitimiteit van het verwerken van jouw informatie voor dit doel is instemming, in overeenstemming met artikel 6.1 van de AVG. Je creditcardgegevens worden verzameld en verwerkt op onze donatiepagina via een extern betalingsplatform en vallen daarom onder het privacybeleid van deze partij. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken dan wel vespreiden van persoonsgegevens door derden. Wij ontvangen enkel informatie over het bedrag van de betaling; we bewaren geen creditcardgegevens in onze systemen.

De persoonsgegevens die met het oog op de bovengenoemde doelstellingen verzameld worden, worden bewaard zolang je gebruiker blijft van CitizenGO. Zodra de genoemde periode eindigt, informeert CitizenGO je dat je persoonsgegevens nog voor 5 jaar bewaard blijven, met als enig doel om in voorkomende gevallen aan onze verantwoordelijkheden te voldoen. Je gegevens worden verwijderd, zodra deze verantwoordelijkheden verlopen.

d) Gegevensbeveiliging

Zodra je CitizenGO van je persoonsgegevens voorziet, nemen wij alle noodzakelijke stappen om zeker te stellen dat je gegevens veilig en vertrouwelijk behandeld worden. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht via het internet voor 100% de veiligheid gegarandeerd worden. Om deze reden heeft CitizenGO adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen en en vernietiging, verlies, illegale toegang en illegale wijzigingen te voorkomen. Deze maatregelen zijn genomen in overeenstemming met criteria als het bereik, de context en het doel van de gegevensverwerking, technische omstandigheden en bestaande risico's.

Bovendien is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van het wachtwoord dat hij of zij gebruikt om toegang te krijgen tot verschillende onderdelen van onze Site, ongeacht of de gebruiker dit wachtwoord zelf heeft gekozen of dat wij erin voorzien hebben. We vragen je je wachtwoord met niemand te delen.

e) Kinderen

CitizenGO vraagt of verzamelt geen persoonlijke identiteitsgegevens van kinderen. Bezoekers van de pagina beneden de leeftijd van 16 jaar, dienen assistentie te vragen aan hun ouders of wettelijke voogden bij het gebruik van de Site en dienen geen persoonlijke identiteitsgegevens aan de Site te verstrekken. Bezoekers beneden de leeftijd van 16 jaar dienen bijvoorbeeld niet te doneren, hun naam, adres, contactgegevens of andere informatie te verstrekken of gebruik te maken van de CitizenGO petitie-tool.

f) Cookies

Bepaalde delen van de website worden middels een wachtwoord beveiligd. We gebruiken cookies (kleine databestanden die gegenereerd worden in de internetbrowser van de gebruiker en die beheerd worden door deze browser) om u in staat te stellen terug te keren naar pagina’s die met een wachtwoord beveiligd zijn, zonder opnieuw het wachtwoord te hoeven invoeren, om de ervaring op de Site te optimaliseren door, bijvoorbeeld, bij te houden wat voor type e-mail u gebruikt, om de compatibiliteit van de Site met uw systeem te verhogen, of puur voor analytische doeleinden, zonder identificatie van de gebruiker.

Zie voor meer details het Cookies-beleid van CitizenGO.

g) Data-tracking URL

URL-adressen waarnaar wordt verwezen in e-mails kunnen een ID bevatten dat ons in staat stelt om de persoon die gebruikmaakt van onze website te herkennen. We gebruiken deze URL’s om het proces van het tekenen van petities en het invullen van vragenlijsten te versimpelen. Soms laten we een verkorte URL zien die verwijst naar een langere URL met een ID. We doen dit om het visuele aspect te versimpelen, om te voorkomen dat links worden afgebroken als u ze zou kopiëren en om de compatibiliteit met e-mailprogramma’s die geen lange URL’s aankunnen te verzekeren. Indien een korte URL getoond wordt in een e-mail, kunt u de complete URL zien in de adresbalk van uw browser wanneer u na een klik op de link de betreffende pagina bezoekt.

h) Links naar andere websites

CitizenGO kan middels links verwijzen naar websites van derde partijen en andere websites kunnen middels links verwijzen naar onze site. De websites van derde partijen opereren volgens hun eigen Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. CitizenGO heeft geen controle over deze websites van derden en door deze Site te gebruiken, accepteert u en aanvaardt u dat CitizenGO niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze websites, noch voor de inhoud ervan, noch voor advertenties, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op deze sites, en dat CitizenGO de inhoud van de site, de advertenties, producten of andere materialen niet noodzakelijk onderschrijft. Verder aanvaardt u en stemt u ermee in dat CitizenGO niet verantwoordelijk is, direct noch indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of naar bewering veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen geschonken aan enige inhoud, advertenties, producten of andere materialen beschikbaar op of via zulke websites.

i) Ontvangers van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende entiteiten of personen, die ze kunnen gebruiken voor hun eigen doelen:

 • De afdelingen en lokale rechtspersonen van de CitizenGO-groep die in verschillende landen opereren. De afdelingen en lokale vestigingen kunnen je contacteren als je verblijft in het betreffende land, als onderdeel van de missie van de CitizenGO-groep om een sociale beweging op gang te brengen die transformerende verandering bewerkstelligt.
 • HazteOir.org, gevestigd op Paseo de la Habana 200, 28036, Madrid, Spanje, en CitizenGO Inc, gevestigd op 1101 Wilson Blvd, Arlington, Virginia, 22209, Verenigde Staten van Amerika, met het doel je op de hoogte te kunnen houden over hun campagnes voor leven, vrijheid en gezin.
 • Je voornaam, achternaam en e-mailadres, met de leiders en vertegenwoordigers die geadresseerd worden door de petities die je ondertekent. Als je niet wilt dat deze gegevens met hen gedeeld worden, teken dan niet de petitie.
 • Je voornaam, achternaam, woonplaats en/of postcode, land en de datum en tijd dat je getekend hebt zullen gedeeld worden met de persoon of organisatie die de petitie die je getekend hebt heeft opgezet. Dit is zeer belangrijk voor degenen die petities maken, om tegenover de geadresseerde te kunnen aantonen dat de handtekeningen die ze verzameld hebben legitiem zijn. Als je niet wilt dat deze gegevens met de geadresseerde van de petitie gedeeld worden, teken dan niet de petitie.
 • Als je een petitie tekent die is opgezet door een non-profit of een andere organisatie, heb je de optie om je e-mailadres te delen met deze organisatie om van hen e-mailupdates te ontvangen (niet via ons platform), in het geval dat je ermee instemt dat wij deze gegevens delen. Deze organisaties zijn geen onderdeel van CitizenGO en zijn op geen enkele manier met CitizenGO verbonden. Gebruikers in staat stellen om direct te communiceren met organisaties, als deze gebruikers hiermee instemmen, is deel van onze doelstelling om mensen op de hoogte te houden van zaken die belangrijk voor hen zijn. We kunnen deze optie aan een organisatie ontzeggen op grond van klachten over misbruik.

Bovendien kunnen sommige rechtspersonen die zijn ingehuurd door CitizenGO toegang verkrijgen tot persoonsgegevens en informatie om CitizenGO te helpen bij het verwerken van persoonsgegevens en het verzekeren van de kwaliteit van de gegevensverwerking. CitizenGO garandeert dat deze rechtspersonen voldoen aan de direct relevante regelgeving op het gebied van gegevensbescherming voldoen.

CitizenGO is een wereldwijde organisatie. Je persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in enig land waar we een kantoor hebben of waar we dienstverlening gebruiken. Door het platform te gebruiken, authoriseer je de overdracht van jouw persoonlijke gegevens naar landen anders dan waar je nu verblijft, inclusief de Verenigde Staten van Amerika, waar gegevensbeschermingswetten anders kunnen zijn dan in het land waarin jezelf woont. Onder bepaalde omstandigheden kunnen gerechtelijke authoriteiten en politie, regulatoren of veiligheidsdiensten in deze andere landen toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens.

Sommige landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden erkend door de Europese Commissie als garanderende een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de EER-regelgeving. De complete lijst van deze landen kan hier gevonden worden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Voor gegevensoverdracht vanuit de EER naar landen die niet door de Europese Commissie als zodanig zijn aangemerkt hebben we adequate maatregelen genomen, zoals contractuele clausules gelijkend op die welke de Europese Commissie gebruikt om je persoonsgegevens te beschermen.

j) Toegang tot en correctie van je persoonlijke gegevens

Je kunt op ieder moment je persoonlijke gegevens inzien en bijwerken door de Site te bezoeken en je profielpagina op te zoeken. Als je niet kunt inloggen, omdat je je wachtwoord vergeten bent, heb je de optie om te klikken op de link "wachtwoord vergeten", waarna je naar een pagina wordt geleid waar je je e-mailadres kunt invoeren. Je ontvangt dan een e-mail met een link voor eenmalig gebruik, waarmee je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.

k) Rechten

Gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen om toegang, rectificatie, bezwaar, verwijdering en beperking van hun gegevens te verkrijgen van CitizenGO. Om dit te doen, moeten zij een schriftelijk verzoek opsturen, samen met een scan van hun nationale identiteitskaart of paspoort, via het contactofrmulier. Als het vezoek niet aan de noodzakelijke vereisten voldoet, kan CitizenGO vragen om aanvulling of verbetering. Als je vindt dat je verzoek niet correct is verwerkt, kun je een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming. De rechten die je op het gebied van gegevensbescherming geniet zijn de volgende:


Recht


Wat houdt het in?


Recht op toegang


Controleer welke persoonsgegevens CitizenGO verwerkt


Recht op verbetering


Verander de persoonsgegevens die CitizenGO verwerkt, als deze niet kloppen


Recht op bezwaar


Vraag CitizenGO je persoonsgegevens niet te gebruiken voor bepaalde doeleinden


Recht op verwijdering


Verzoek CitizenGO je persoonsgegevens te verwijderen


Recht op beperking


Verzoek CitizenGO het verwerken van je persoonsgegevens te beperken


Recht op het indienen van een claim bij de relevante autoriteit


l) Veranderingen aan het Privacybeleid

CitizenGO mag dit beleid op ieder moment naar eigen goeddunken aanpassen of herzien.

Wij moedigen al onze gebruikers aan om deze pagina periodiek te bezoeken, om zo op de hoogte te blijven van ons huidige Privacybeleid.

Indien we enige substantiële wijzigingen doorvoeren in de wijze waarop we informatie verzamelen van het soort dat tot een bepaalde persoon te herleiden is en ons wordt aangeleverd door gebruikers, zullen wij een bericht op de thuispagina van onze Site plaatsen, de betreffende veranderingen op deze pagina opnemen en u op de hoogte stellen via e-mail.

Indien u wat voor vragen dan ook heeft omtrent dit Privacybeleid of uw persoonlijke informatie of de handelswijzen van deze website, schrijf dan aan https://citizengo-nl.helpscoutdocs.com/.

De Nederlandse versie van dit Privacybeleid is slechts te uwer informatie. In geval van contradicties of vertaalfouten, is deSpaanse versie rechtsgeldig.

Bijgewerkt op 24 mei 2018. De laatste updates van het Privacybeleid van CitizenGO geven je meer controle over je persoonlijke gegevens en implementeren nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Still need help? Contact Us Contact Us