Gebruiksvoorwaarden

CITIZENGO.ORG levert haar diensten op het internet onder de volgende algemene voorwaarden:

1.- In overeenstemming met de rapportageverplichtingen bevat in Artikel 10 van de (Spaanse) Wet 34/2002, van 11 juli, op Diensten van de Informatiemaatschappij en E-Commerce, worden de volgende gegevens getoond:

CitizenGO.org is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting CitizenGO, gevestigd op Conde de Peñalver 52, 3-D 28006 Madrid, met CIF-nummer G-86736998 en geregistreerd in het Spaanse Register van Stichtingen met nummer 1582.

De diensten die CitizenGO.org aanbiedt aan haar gebruikers, zijn die welke uiteindelijk binnen het CitizenGO.org-netwerk kosteloos worden aanboden, de kosteloosheid onder voorbehoud van verandering in overeenstemming met de negende clausule van deze voorwaarden. Sommige van de diensten die worden aangeboden vereisen voorafgaande registratie van de Gebruiker en zijn slechts beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van het CitizenGO.org-netwerk.

2.- Door het CitizenGO-netwerk te gebruiken, stemt de Gebruiker zonder voorbehoud in met deze algemene voorwaarden.

3.- De Gebruiker stemt ermee in om de aangeboden diensten niet te gebruiken voor activiteiten die tegen ingaan tegen de wet, moraal of publieke orde zijn en, in het algemeen, om deze te gebruiken onder deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker neemt ook de verantwoordelijkheid op zich om geen advertenties te verspreiden of commerciële activiteiten te ontplooien, of berichten te versturen onder een valse identiteit, of op enige manier die de oorsprong van het bericht verduistert.

4.- CitizenGO.org treedt slechts op als een Dienst die communicatie tussen de partijen tot stand brengt en is niet verantwoordelijk voor enige inhoud die in tegenspraak is met de algemene voorwaarden, verzonden door deze partijen; de Gebruiker is de enige drager van verantwoordelijkheid aangaande de juistheid en legaliteit van deze inhoud. In het bijzonder verbiedt CitizenGO het gebruik van de Dienst voor het verzenden of adverteren van materialen die de verleners van de Dienst bekritiseren.

5.- De Gebruiker stemt ermee in de beperkingen die CitizenGO.org stelt aan het gebruik van de Dienst te respecteren.

6.- CitizenGO.org kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige fouten die zouden kunnen optreden in de communicatie, inclusief verwijdering, incomplete overdracht of vertragingen in de overdracht en kan niet garanderen dat het netwerk te allen tijde operationeel is. Noch kan CitizenGO.org verantwoordelijk worden gesteld in geval een derde partij de veiligheidsmaatregelen die CitizenGO.org getroffen heeft doorbreekt en zich toegang verschaft tot de berichten of deze gebruikt om computervirussen te verspreiden.

CitizenGO verwerkt je persoonsgegevens in absolute vertrouwelijkheid. Om deze reden heeft CitizenGO adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen en en vernietiging, verlies, illegale toegang en illegale wijzigingen te voorkomen. Deze maatregelen zijn genomen in overeenstemming met criteria als het bereik, de context en het doel van de gegevensverwerking, technische omstandigheden en bestaande risico's. 

CitizenGO.org heeft alle veiligheidsmaatregelen getroffen die juridisch vereist zijn voor de bescherming van persoonlijke gegevens aangeleverd door de Gebruiker. Niettemin kan CitizenGO.org niet de garantie bieden dat haar veiligheidssystemen absoluut waterdicht zijn, noch dat de gegevens die verzonden worden via het netwerk absoluut veilig en ondschendbaar zijn.

CitizenGO.org garandeert niet de legaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud, noch haar waarheid of nauwkeurigheid.

De links die de site aanbiedt aan haar gebruikers hebben uitsluitend het doel om informatie te vinden die reeds op het internet beschikbaar is. CitizenGO.org is niet de aanbieder van producten of diensten die op gelinkte sites beschikbaar zijn en erkent geen enkele verantwoordelijkheid voor zulke producten of diensten.

CitizenGO.org heeft geen controle over het gebruik dat door gebruikers wordt gemaakt van het portaal en kan niet garanderen dat zij dit doen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

7.- CitizenGO.org kan de Dienst onderbreken of de relatie met de Gebruiker met onmiddelijke ingang stopzetten, indien gedetecteerd wordt dat de Gebruiker gebruikmaakt van haar website of van de aangeboden diensten op een manier die in tegenspraak is met deze algemene voorwaarden.

8.- CitizenGO.org behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van welke dienst dan ook op te schorten, waarbij het voldoende is dit te communiceren op het op het toegangsscherm van de Dienst met een voorafgaande kennisgeving van vijftien (15) dagen. CitizenGO.org behoudt zich ook het recht voor om op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, aanpassingen te doen in de presentatie van de site of de diensten en de voorwaarden die gelden voor het gebruik van genoemde site en diensten.

9.- CitizenGO.org kan op ieder moment deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden introduceren, inclusief het afschaffen van de kosteloosheid. Deze veranderingen zullen pas gelden vanaf het moment dat zij zijn ingegaan.

10.- De eigenaar van de gegevens kan meer informatie over zijn of haar rechten als stakeholder, alsook over de gegevensverwerking als uitgevoerd door CitizenGO, het doel en de grondslag voor wettelijke legitimiteit en de geadresseerden van de gegevens, vinden in het Privacybeleid.

De eigenaar van de gegevens stemt in met de installatie van cookies in zijn of haar browser. Voor meer informatie, kan hij of zij CitizenGO's Cookiebeleid bekijken.

11.- Toestemming is verleend om de inhoud geplaatst op www.citizengo.org te kopiëren, distribueren en/of modificeren, behalve die inhoud waarvan expliciet is aangegeven dat deze valt onder de voorwaarden van de Creative Commons.

12.- De partijen, expliciet hun eigen jurisdictie verwerpende, aanvaarden de Spaanse wet als de wet die van toepassing is op de algemene voorwaarden, en zijn onderworpen aan de gerechtshoven en tribunalen van Madrid voor het oplossen van enige geschillen die hieromtrent zouden kunnen ontstaan.

Dit is een kopie in het Nederlands van het Spaanse origineel. De juridische informatie op deze pagina dient slechts ter informatie. In geval van contradicties of vertaalfouten, is de Spaanse versie rechtsgeldig.

Still need help? Contact Us Contact Us