Pravidlá ochrany osobných údajov

a) Úvod

Tieto ustanovenia Pravidiel ochrany osobných údajov (ďalej len "Pravidlá") sa zameriavajú na reguláciu spracúvania osobných údajov vykonávaných organizáciou CitizenGO (ďalej len "CitizenGO") so sídlom na Apartado Postal 61008, 28080, Madrid (Španielsko) a C.I.F. G-86736998 prostredníctvom webovej stránky www.citizengo.org (vrátane všetkých jej preložených verzií, ďalej len "stránka").

CitizenGO rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa k ochrane vašich osobných údajov. My sami sme tiež členmi CitizenGO a vaše osobné údaje chránime rovnakým spôsobom ako naše vlastné. Tieto Pravidlá informujú o našich postupoch pri ochrane osobných údajov a pri dodržiavaní diskrétnosti a zabezpečení informácií.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúci text, aby ste porozumeli, akými zásadami sa riadime a ako postupujeme pri používaní a spracovávaní vašich osobných údajov. Používaním tejto stránky alebo vstúpením na ňu súhlasíte s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

Tieto Pravidlá sa vzťahujú iba na údaje získané prostredníctvom Stránky (CitizenGO) a nevzťahujú sa na údaje získané prostredníctvom iných pridružených stránok a aplikácií tretích strán, ktoré môžu byť presmerované na našu Stránku, alebo ktoré môžu byť prístupné z našej Stránky. Tieto pravidlá zahŕňajú aj kontakt medzi vami a CitizenGO mimo internetu (“offline”).

Tieto pravidlá sa môžu v prípade potreby zmeniť, (viď Zmeny v rámci Pravidiel ochrany osobných údajov) a tým, že budete pokračovať v používaní Stránky, implicitne akceptujete tieto zmeny. Prečítajte si a pravidelne kontrolujte tieto Pravidlá, aby ste sa zoznámili s ich aktualizáciami. V prípade, že urobíme závažné zmeny, zverejníme ich na našej web stránke a budeme vás o nich informovať prostredníctvom emailu.

b) Identifikačné a kontaktné informácie zodpovedného orgánu

V súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 2016/179 Všeobecného nariadenia pre ochranu osobných údajov (ďalej len "GDPR") Vás informujeme, že osobné údaje poskytnuté prostredníctvom našich online formulárov, budú začlenené do registra na spracovania údajov. Za manipuláciu s osobnými údajmi zodpovedá a držiteľom registra je CitizenGO.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kontaktovať tiež kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na adrese https://citizengo-sk.helpscoutdocs.com/.

c) Účel a právne dôvody pre spracovanie

Spolu s informáciami, ktoré nám poskytnete, zhromažďujeme aj určité ďalšie informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše kampane a lepšie napĺňať naše spoločné poslanie na odstránenie rozdielov medzi svetom, ktorý máme a svetom, ktorý by väčšina ľudí chcela mať.

Osobné údaje získané prostredníctvom stránky budú použité na nasledujúce účely:

 • Na registráciu používateľa alebo člena komunity CitizenGO: CitizenGO použije údaje, ktoré zadáte do online formulárov na vašu registráciu, ktorá vám umožní využívať výhody, ktoré má používateľ alebo člen komunity CitizenGO. Základom legitimity, ktorá umožňuje CitizenGO legálne spracovať vaše údaje na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR. Upozorňujeme vás, že tento súhlas môžete kedykoľvek odobrať bez toho, aby bol dotknutý váš status ako používateľa alebo člena CitizenGO.
 • Na spravovanie petície, ktorú vytvoríte, s cieľom jej publikovania a odoslania adresátovi, ktorému je adresovaná: CitizenGO používa údaje, ktoré uvediete na stránke, aby ste mohli šíriť kampaň a zdieľať ju so svojimi priateľmi, rodinou a ďalšími ľuďmi. V prípade, že petícia získa významnú podporu, CitizenGO ju môže zverejniť v rámci svojej komunity. CitizenGO môže navyše poskytnúť adresátom súhrnné informácie o vašich kampaniach. Základom legitimity umožňujúcej CitizenGO legálne zaobchádzať s vašimi údajmi na tento účel je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR.
 • Na to, aby sa autor kampane mohol kontaktovať so signatármi kampane, s cieľom udržať kampaň aktívnu: Ak podpíšte kampaň na našej platforme, CitizenGO poskytne autorovi kampane vašu e-mailovú adresu, aby vás mohol kontaktovať a požiadať o podporu. Základom legitimity, ktorá umožňuje CitizenGO legálne zaobchádzať s vašimi údajmi na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR.
 • Na odosielanie elektronickej marketingovej komunikácie o ďalších kampaniach, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať: CitizenGO používa vaše osobné údaje na to, aby Vám zaslala e-mailovú komunikáciu, ďakovné a iné správy v mene autora petície; správy týkajúce sa petície, ktorú ste podpísali, a ďalších petícií, ktoré vás môžu zaujímať, články o konkrétnych témach alebo o CitizenGO: správy o finančnej podpore na špecifické účely alebo kolektívnom financovaní (crowdfunding) konkrétnej kampane; správy o možnosti zmeny z jednorazovej podpory na pravidelnú mesačnú; ak ste nám poskytli vaše telefónne číslo alebo vašu poštovú adresu, aj keď to nie je povinné, môžeme vás kontaktovať telefonicky, prostredníctvom sms alebo o témach súvisiacich s darcovským programom alebo informovať o ďalších spôsoboch, ako môžete podporiť naše kampane" alebo pozvánky na udalosti CitizenGO. Väčšina marketingovej komunikácie je odoslaná prostredníctvom e-mailu a príležitostne prostredníctvom sociálnych médií. Základom legitimity, ktorá umožňuje CitizenGO legálne zaobchádzať s vašimi údajmi na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR.
 • Na to, aby sme mohli prostredníctvom našej stránky odoslať adresátom petície elektronickú komunikáciu, s cieľom zabezpečiť osobnejšiu komunikáciu o vašej petícii: CitizenGO používa Vaše osobné údaje na kontaktovanie adresátov petície (napr. politických predstaviteľov), ktorú podpisujete prostredníctvom e-mailu. Základom legitimity, ktorá umožňuje CitizenGO legálne spracovávať vaše údaje na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR.
 • Na IT podporu v prípade akéhokoľvek technického problému s našou stránkou: CitizenGO spracováva údaje, ktoré zadáte na webovú stránku, aby sme vám mohli poskytnúť technickú podporu a vyriešiť akýkoľvek technický problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní nášho webu. Základom legitimity, ktorá umožňuje CitizenGO legálne spracovávať vaše údaje na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR.
 • Na vykonávanie prieskumov, ktoré umožňujú zefektívniť kampane a aktivity CitizenGO: CitizenGO môže zohľadňovať informácie a záujmy, ktoré vyjadríte v prieskumoch pri rozhodovaní o príprave a realizácií kampaní. Základom legitimity, ktorá umožňuje CitizenGO legálne zaobchádzať s vašimi údajmi na tento účel, je súhlas v súlade s článkom 6.1 GDPR. Upozorňujeme vás, že CitizenGO nikdy nezaväzuje svojich používateľov, aby sa zúčastnili prieskumov.
 • Na správu Vašich dobrovoľných darov pre CitizenGO: CitizenGO spracováva vaše bankové údaje s cieľom vykonať príslušné transakcie (jednorazových a pravidelných) darov, ktoré chcete uskutočniť v prospech CitizenGO. Základom legitímnosti, ktorá umožňuje CitizenGO legálne zaobchádzanie s vašimi údajmi na tento účel je súhlas podľa článku 6.1 GDPR. Údaje o vašej kreditnej karte sú zhromažďované a spracovávané na našej stránke darcov prostredníctvom platobnej platformy tretej strany a preto podlieha pravidlám ochrany osobných údajov tejto tretej strany. Nemáme ani kontrolu, ani sme zodpovední za proces zhromažďovania, používanie a rozširovanie vašich osobných informácií tretími stranami, dostaneme iba informácie o výške platby, neberieme ani neukladáme číslo našej kreditnej karty do našich systémov.

Osobné údaje, ktoré sú zhromaždené na vyššie uvedené účely, sa zachovajú, pokiaľ budete používateľom alebo členom CitizenGO. Po uplynutí uvedeného obdobia vás CitizenGO informuje, že vaše osobné údaje budú uchované 5 rokov s jediným cieľom plniť si povinnosti akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vzniknúť. Vaše údaje budú vymazané po uplynutí splnenia týchto povinností.

d) Zabezpečenie dát

Akonáhle poskytnete CitizenGO vaše osobné údaje, podnikneme všetky potrebné kroky k tomu, aby bolo zabezpečené bezpečné a dôverné zaobchádzanie s Vašimi informáciami. Bohužiaľ, pri žiadnom prenose údajov cez internet nie je možné garantovať 100% bezpečnosť. Z tohto dôvodu CitizenGO zaviedla adekvátne technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti vašich osobných údajov, a aby sa zabránilo ich zničeniu, strate, nezákonnému prístupu alebo nezákonnej zmene. Tieto opatrenia boli prijaté po zohľadnení kritérií, ako je dosah, kontext a účel spracovania údajov, technické podmienky a existujúce riziká.

Okrem toho je používateľ zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla, ktoré používa pri prístupe k rôznym častiam našej stránky, bez ohľadu na to, či si používateľ heslo sám zvolil, alebo mu dané heslo poskytlo CitiezenGO. Prosím, chráňte svoje heslo a nikomu ho neposkytnite.

e) Deti

CitizenGO nevyžaduje a neuchováva osobné identifikačné údaje detí. Návštevníci nášho portálu, ktorí majú menej ako 16 rokov, smú používať túto stránku len pod dozorom svojich rodičov alebo právnych zástupcov a nemali by nám poskytovať žiadne osobné identifikačné údaje. Návštevníci, ktorí majú menej ako 16 rokov by nám nemali zasielať finančné príspevky, poskytovať svoje meno, adresu, kontaktné alebo iné informácie, ani využívať CitizenGO nástroje na zasielanie emailov.

f) Používanie súborov cookies

Niektoré časti internetovej stránky sú chránené heslom. Používame cookies (malé dátové súbory, ktoré sú generované v internetovom prehliadači používateľa a sú pod kontrolou vášho prehliadača) na to, aby sme vám umožnili vrátiť sa na webovú stránku, ktorá je chránená heslom bez toho, aby ste museli znovu zadávať heslo. Ďalej ich používame na skvalitnenie zážitku z prezerania stránky, napríklad tým, že sledujeme aký typ emailu používate, aby sme zvýšili kompatibilitu s naším webovým systémom, ale aj na čisto analytické účely (také, ktoré nezahŕňajú identifikáciu používateľa).

Viac informácii o zásadách používania cookies nájdete tu.

g) URL adresa

URL adresy uvedené v emailoch môžu obsahovať identifikáciu, ktorá nám umožní rozpoznať osobu, ktorá používa našu webovú stránku. Tieto URL adresy používame na zjednodušenie procesu podpisovania petícií a realizovania prieskumov. Niekedy zobrazíme skrátenú URL adresu, ktorá odkazuje na dlhšiu URL adresu s identifikáciou. Robíme to preto, aby sme zjednodušili zobrazovanie, aby sme pri kopírovaní dlhších URL adries predišli chybe, ktorá by znamenala nefunkčnosť odkazu, a aby sme zabezpečili kompatibilitu s emailovými programami, ktoré nevedia spracovať dlhé URL adresy. Ak vidíte v emaili krátku URL adresu a chcete zobraziť celú URL adresu, kliknite na tento odkaz, a keď sa vám v prehliadači otvorí odkazovaná stránka, celú URL adresu uvidíte v adresnom riadku vášho prehliadača.

h) Linky na iné web stránky

CitizenGO môže poskytovať linky na web stránky tretích strán a iné webové stránky môžu odkazovať na našu stránku. Web stránky tretích strán sa riadia ich vlastnými podmienkami používania a pravidlami ochrany osobných údajov, a CitizenGO nad nimi nemá žiadnu kontrolu. Používaním nášho portálu beriete na vedomie a akceptujete, že CitizenGO nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť web stránok tretích strán, a tiež neodsúhlasuje a nezodpovedá za obsah, reklamy, produkty alebo iné materiály prístupné na týchto stránkach.

Ďalej beriete na vedomie a akceptujete, že CitizenGO nie je zodpovedné, ani priamo, ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené, alebo údajne spôsobené, v súvislosti s používaním alebo vkladaním dôvery do obsahu, reklamy, produktov, či iných materiálov dostupných na týchto stránkach alebo na stránkach, na ktoré odkazujú.

i) Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom alebo osobám, ktoré ich môžu použiť na svoje vlastné účely:

 • Pobočky a lokálne právne subjekty skupiny CitizenGO, ktoré pôsobia v určitých krajinách. Ako súčasť poslania skupiny CitizenGO pri budovaní transformujúcich zmien v spoločnosti, Vás môžu kancelárie týchto miestnych pobočiek kontaktovať, ak sa zdržiavate v príslušnej krajine.
 • HazteOir.org so sídlom na Apartado Postal 61008, 28080, Madrid, Španielsko, registrované pod číslom G8306840, s cieľom, aby ste mohli byť naďalej informovaní o ich kampaniach v prospech života, rodiny a slobody.
 • Ak podpíšte petíciu, adresáti petície (napr. politickí predstavitelia) dostanú informáciu o vašom mene, priezvisku a e-mailovej adrese. Ak si neprajete, aby boli tieto informácie zdieľané s adresátom petície, nemali by ste petíciu podpísať.
 • Vaše meno, priezvisko, miesto bydliska a/alebo PSČ, vaša krajina a dátum a čas, kedy ste petíciu podpísali, budú zdieľané s osobou alebo organizáciou, ktorá iniciovala petíciu, ktorú ste podpísali. Pre tých, ktorí vytvárajú petície je nesmierne dôležité, aby dokázali preukázať legitimitu podpisov adresátovi petície, ktorého chcú petíciou ovplyvniť. Ak si neprajete, aby boli tieto informácie zdieľané s adresátom petície, nemali by ste petíciu podpísať.
 • Ak podpíšete petíciu, ktorú iniciovala nezisková organizácia alebo iná organizácia, budete mať v prípade záujmu možnosť zdieľať svoju e-mailovú adresu s touto organizáciou, aby Vás táto organizácia mohla e-mailom (nie prostredníctvom našej platformy) informovať o aktualnom stave danej petície. Tieto organizácie nie sú členmi CitizenGO a nie sú žiadnym spôsobom asociované so CitizenGO. Umožniť našim užívateľom komunikovať priamo s organizáciami, ak si to títo užívatelia prajú a akceptujú uvedené zdieľanie svojej e-mailovej adresy, je súčasťou nášho cieľa, pomôcť zabezpečiť informovanosť ľudí o prípadoch a kampaniach, ktoré sú pre nich dôležité. Máme právo nesprístupniť túto pre možnosť pre organizácie, u ktorých zaznamenáme sťažnosti na nekorektné používanie e-mailových adries.

Navyše, niektoré subjekty, s ktorými CitizenGO subdodávateľsky spolupracuje, môžu pristupovať k osobným údajom a informáciám s cieľom, aby CitizenGO pomohli spracovávať osobné údaje a dosiahnuť kvalitu v zaobchádzaní s nimi. CitizenGO garantuje, že uvedené subjekty spĺňajú ustanovenia o ochrane údajov, ktoré sa na nich priamo vzťahujú.

CitizenGO je globálna organizácia. Vaše osobné údaje môžu byť uložené v akejkoľvek krajine, v ktorej máme kanceláriu, alebo v ktorej používame poskytovateľov služieb, a pomocou platformy povolíte prenos vašich osobných údajov do krajín mimo krajiny, v ktorej žijete, vrátane Spojených štátov amerických, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vo vašej krajine pobytu. Za určitých okolností môžu tribunály a policajné orgány, regulačné agentúry alebo bezpečnostné orgány so sídlom v týchto iných krajinách mať právo na prístup k vašim osobným informáciám.

Niektoré krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sú uznané Európskou komisiou za garantov primeranej úrovne ochrany údajov podľa predpisov EHP a úplný zoznam týchto krajín možno nájsť tu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Pre prevody z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme prijali primerané opatrenia, ako sú zmluvné doložky, ako sú tie, ktoré prijala Európska komisia na ochranu vašich osobných informácií.

j) Prístup k vašim osobným informáciám a ich opravy

Vaše osobné informácie môžete kedykoľvek skontrolovať prihlásením sa na našu webovú stránku, na Vašom osobnom účte. Ak ste zabudli prihlasovacie heslo, máte možnosť kliknúť na odkaz "Zabudnuté heslo" a prejsť na stránku, na ktorej zadáte vašu e-mailovú adresu. Potom dostanete e-mail s jednorazovým odkazom, ktorý vám umožní obnoviť si heslo.

k) Práva

Používatelia môžu uplatňovať svoje práva na prístup, opravu, námietku, vymazanie a obmedzenia týkajúce sa CitizenGO. Na tento účel jednoducho zašlú prostredníctvom nášho kontaktného formulára. písomnú žiadosť spolu s kópiou svojho národného identifikačného dokumentu alebo jeho ekvivalent. Ak žiadosť nespĺňa potrebné požiadavky, CitizenGO môže požiadať o nápravu. Ak zistíte, že vaša žiadosť nebola spracovaná správne, môžete podať sťažnosť v Španielskej agentúre pre ochranu údajov. Práva, ktoré máte k dispozícii, pokiaľ ide o ochranu údajov, sú nasledovné:


Práva


Čo zahŕňajú?


Právo na prístup


Skontrolovať, ktoré osobné údaje CitizenGO spracováva.


Právo na nápravu


Zmeniť osobné údaje, ktoré CitizenGO spracováva, ak nie sú správne.


Právo na námietku


Požiadať CitizenGO, aby nepoužíval svoje osobné údaje na určité účely.


Právo na vymazanie 


Požiadať CitizenGO o vymazanie vašich osobných údajov.


Právo na obmedzenie


Požiadať CitizenGO o obmedzenie spracovania osobných údajov.


Právo podať sťažnosť príslušnému orgánul) Zmeny v rámci Pravidiel ochrany osobných údajov

Aktualizované dňa 24. mája 2018. Najnovšia aktualizácia Pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti CitizenGO vám umožňuje získať väčšiu kontrolu nad vašimi osobnými informáciami a implementovať nové európske zákony na ochranu údajov.

Still need help? Contact Us Contact Us