Over ons

Wellicht ook relevant om te lezen

Wat is CitizenGO?

CitizenGO is een gemeenschap van actieve burgers die samenwerken, door middel van online petities, om de waarden van leven, gezin en vrijheid te verdedigen en te promoten. We doen ons werk om bestuurders wereldwijd te wijzen op het belang van de menselijke waardigheid en de rechten van het individu.

Wil jij de wereld veranderen? Duizenden gelijkgestemden zullen je helpen!

Met het online petitieplatform van CitizenGO, kun je je petitie richten aan degenen die beslissingen nemen in lokale, nationale, en internationale overheden en bedrijven. Mensen zoals jij van over de hele wereld zullen je steunen om te winnen in een voor jou belangrijke kwestie.

Waar is CitizenGO gevestigd?

CitizenGO is wereldwijd. We bieden campagnes aan in 11 talen: Engels, Spaans, Portugees, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Hongaars, Sloveens, Kroatisch en Pools. We beïnvloeden instituties, overheden en organisaties in 50 verschillende landen.

Het hoofdkwartier van CitizenGO bevindt zich in Madrid, maar leden van ons team bevinden zich in vijftien steden op drie continenten. Technologie maakt het mogelijk om samen te werken in een “virtueel (internationaal) kantoor.” Het werk van CitizenGO is enkel mogelijk dankzij een groot netwerk van duizenden vrijwilligers over de hele wereld.

Hoe wordt CitizenGO gefinancierd?

CitizenGO wordt volledig gefinancierd middels kleine online donaties afkomstig van duizenden burgers wereldwijd.

In geen geval accepteert CitizenGO financiële ondersteuning van publieke instituties of particuliere entiteiten. Je zult geen advertenties vinden op CitizenGO.

Wie zitten er in het team van CitizenGO?

Het team bestaat uit sociale leiders en experts rond thema’s als gezin, leven en vrijheid. We zijn multidisciplinair en verspreid over de hele wereld.

Het bestuur van CitizenGO bestaat uit Ignacio Arsuaga (voorzitter), Blanca Escobar, Luca Volonté, Brian Brown, Gualberto García en Carlos Polo.

Wat zijn de kernwaarden van CitizenGO?

CitizenGO is niet alleen anders in haar doelen, maar ook in de manier waarop ze deze tracht te bereiken en in de manier waarop de interactie met de samenleving plaatsvindt. Dit zijn onze kernwaarden:

 • Innovatie. CitizenGO is gepassioneerd over het ontwikkelen van nieuwe manieren waarop burgers kunnen deelnemen aan het publieke debat. Innovatie stelt ons in staat om instrumenten aan te bieden om burgerparticipatie te stimuleren voor diegenen die verandering willen brengen in hun gemeenschappen, middels de nieuwste gereedschappen die het internet daarbij te bieden heeft.
 • Transparantie. Open en eerlijke communicatie met iedereen maakt CitizenGO een goede leider. CitizenGO gaat op een transparante manier met haar middelen op en wil een voorbeeldige organisatie zijn, die in alles door deze waarde wordt geleid.
 • Wendbaarheid. CitizenGO komt snel in actie rond thema’s die het meest voor haar leden betekenen: het recht op leven, het huwelijk en het gezin, religieuze vrijheid en menselijke waardigheid.
 • Betrouwbaarheid. CitizenGO streeft ernaar waarachtig te zijn in alles wat ze doet. Zelfs al maken we een fout, dan zullen we ons best doen om deze zo snel mogelijk te herstellen. We zullen niet bewust onjuiste informatie verspreiden.
 • Betrokkenheid. CitizenGO onderscheidt zichzelf door haar betrokkenheid bij wat belangrijk is voor haar leden. CitizenGO handelt op basis van haar overtuiging dat dit rechtvaardige zaken zijn en dat de promotie ervan de samenleving zal verbeteren.
 • Liefdadigheid. CitizenGO is anders omdat ze mensen en hun waardigheid, potentie en verwachtingen centraal stelt bij haar activiteiten. Voor CitizenGO is iedere mens uniek en verdient een ieder individueel respect en begrip.

  CitizenGO behandelt in haar relaties met diverse groepen (teams, gemeenschap van leden, instituties, pers, leveranciers…) mensen als vrije en gewaardeerde individuen.

 • Onafhankelijkheid. CitizenGO is het gedeelde resultaat van de gehele gemeenschap van ondersteuners en vrijwilligers. We zijn niet afhankelijk van enige organisatie, politieke partij, bedrijf of lobbygroep. En het is deze onafhankelijkheid die garant staat voor haar geloofwaardigheid en de effectiviteit van haar missie. De manier waarop CitizenGO handelt, maakt duidelijk dat haar criteria en beslissingen niet afhangen van iets anders dan de gemeenschap van haar leden.
 • Passie. CitizenGO onderscheidt zich door haar overtuiging en koestert het werk dat ze doet. We geloven dat we handelen in het belang van de gemeenschap en dat de wereld veranderen een opwindend avontuur kan zijn. Belangengroepen zullen in staat zijn te zien dat de manier waarop CitizenGO haar zaken regelt, indicatief is voor de speciale manier waarop zij dingen doet.
 • Rationaliteit. CitizenGO onderscheidt zichzelf van andere groepen doordat zij de waarheid zoekt middels de rede. Er wordt niet teruggevallen op ideologische dogma’s of formules om te communiceren over de zaken waar zij zich voor inzet. Alles wat CitizenGO voorstaat is gebaseerd op wetenschap, recht en antropologie. Belangengroepen kunnen zien dat CitizenGO een rationele organisatie is, die handelt en communiceert op een redelijke manier.

Still need help? Contact Us Contact Us